4 Aprile 2022 / 4. april 2022

Pripravimo pierhe za Veliko noč
Decoriamo le pierhe per la Pasqua

Maloman pouserod, za Veliko noč se napraujajo pierhe, pofarbane al’ drugač okrašene jajca. Po navad se napraujajo na velikonočno siboto popudan. Po slovanskih deželah an Sloveniji pierha, al’ velikonočno ice se kliče pirh alpa pisanica al’ pisanka.

V nedeljo, 10. aprila, za ojčinco, bo društvo Kobilja glava iz Dreke kazalo, kakuo se pišejo pierhi. Ob 15.00 jih ušafate na internetu: https://m.facebook.com/kobiljaglavait

Un po’ ovunque, per Pasqua si preparano uova colorate e decorate, in genere nel pomeriggio del Sabato Santo. Nei paesi di lingua slava e in Slovenia le uova colorate si chiamano pierhe, pirhi, pisanice o pisanke.

Nella domenica delle Palme, il 10 aprile, il circolo Kobilja glava di Drenchia mostrerà come decorare le uova con la tecnica del graffio. Alle 15.00 potrete vederlo in videoconferenza al link: https://m.facebook.com/kobiljaglavait