Povezava med Kobaridom in Čedadom_Un percorso tra Caporetto e Cividale

Z uspešno kandidaturo na evropski čezmejni Program Interreg Italija-Slovenija se je ponudila priložnost, da se obstoječa Pot miru od Alp do Jadrana obogati z novimi vsebinami in še več zanimivimi lokacijami. Trasa poti se označuje in opremlja z informacijskimi tablami.

Čezmejni vidik je še dodatno okrepljen. Obiskovalcem je na voljo preko 400 kilometrov urejenih poti, 25 dni doživetji, najvišja točka pa je gora Matajur. Pot v Italiji obišče 16 različnih občin in 9 občin v Sloveniji. A če pogledamo globlje od same trase, je namen poti, obiskovalcem predstaviti kulturno-zgodovinsko dediščino, naravne znamenitosti in etnološke posebnosti ter turistične ponudnike vzdolž nekdanje soške fronte, od Julijskih Alp, doline Soče, Benečije, Brd, Goriške, Krasa, vse do Jadranskega morja. Torej na čezmejnem prostoru Slovenije in Italije.

Posebno zanimivi ob Poti miru so muzeji na prostem, ki obiskovalcem na najbolj neposreden način ponakažejo vojni čas pred sto leti. Muzeji na prostem se nahajajo na avtentičnih lokacijah, kjer so ostaline dobro ohranjene ali obnovljene, obenem pa lahko dostopne. Urejena so tako nekdanja italijanska kot avstro-ogrska območja na fronti (Ravelnik, Čelo, Zaprikraj, Kolovrat, Mrzli vrh, Mengore, Prižnica, Vodice, Škabrijel, Sabotin, Jama Pečinka v Sloveniji in Kalvarija, Brestovec, Debela Griža, Dolina bersaljerjev,Tematski park nad Tržičem, Grmada, Park 97 v Proskeu, Park 40 v Kontovelu, Park Škaljunk v Praproti, Tematski park v Zajzeri in Pal Piccolo v Italiji).

Še posebej velja izpostaviti novost na Poti miru in sicer povezavo med Kobaridom in Čedadom. Gre za 100 kilometrov dolgo krožno traso razdeljeno na 6 odsekov. Vsak odsek je mogoče prehoditi v enem dnevu. Tu ne gre prezreti zgodovinskih lokacij kot so Hum, Špik, tematska pot na Livku, privatni muzejski zbirki Balus in Brgolič ter seveda že omenjena Kolovrat in Matajur.

Pot miru je zaživela na območju, ki ga je nekoč ločevala fronta. Postala je ena najpomembnejših zgodb, ki pomaga ustvarjati skupni prostor, skupno Alpsko-Jadransko regijo med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Slovenija je naredila še korak naprej, saj je Pot miru in dediščina soške fronte uvrščena na UNESCO Poskusnem seznamu. (mag. Tadej Koren, Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju)

Grazie al successo della candidatura nell’ambito del programma di collaborazione transfrontaliera europea Interreg Italia-Slovenia c’è ora la possibilità di arricchire l’esistente percorso «Pot miru od Alp do Jadrana» (in italiano «Via di pace dalle Alpi all’Adriatico») di nuovi contenuti e siti interessanti. Si sta procedendo a attrezzare il percorso di cartelli e tabelloni informativi.

I visitatori hanno a disposizione oltre 400 km di percorsi sistemati e 25 giorni di esperienze, col punto più alto sul Matajur. 16 sono i comuni che il sentiero tocca in Italia, 9 in Slovenia. Il percorso mira a presentare ai visitatori il patrimonio storico-culturale, i siti d’interesse naturalistico, le particolarità etnologiche e l’offerta turistica lungo il vecchio fronte dell’Isonzo  dalle Alpi Giulie verso la Valle dell’Isonzo, la Slavia, il Collio, il Goriziano, il Carso e fino al Mare Adriatico, ossia nella zona transfrontaliera tra Slovenia e Italia. Una novità di Pot miru è il collegamento tra Caporetto e Cividale, costituito da un percorso circolare di 100 km suddiviso in 6 tratti. Ogni tratto è percorribile in un giorno. Sul nuovo percorso non ci si può perdere il monte Hum, lo  Špik, il sentiero tematico di Livek, le collezioni museali private Balus e Brgolič nonché il Kolovrat e il Matajur.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp