Poklon zaslužnim ljudem_Omaggio a persone benemerite

Dreka 2017V torak, 31. otuberja, je delgacija Sveta slovenskih organizacij, združenja Blankin in zadruge Most počastila spomin in dielo beneških duhovniku  ob spomeniku par cierkvi Device Marije v Dreki. Na spomeniku v Dreki je napis »Našim duhovnikam, ki so se trudili po poti resnice in pravice, v hvaležen spomin«. Lietos so na spomeniku, ki je biu postavljen lieta 2010, h imenam g. Jožefa Gosgnacha, g. Ivana Sinicca, g. Antona Domenisa, g. Maria Laurenciga in msgr. Valentina Birtiga dodali imena g. Emila Cenciga, ki je par Devici Mariji služu po smarti g. Laurenciga (umaru je dičemberja 2012), in msgr. Dionisia Mateuciga, ki se je rodiu in pieu parvo sveto mašo v Dreki ter natuo biu tudi dekan za vse Nediške doline (umaru je vošta lani). Le v torak, 31. otuberja, sta dvie delegaciji predstavniku Republike Slovenije položle krancilne na grobove in monumente padlih partizanu in zaslužnih ljudi v Benečiji in Reziji. V Čedadu so opudan počastili spomenik oporništvu. Guorli so čedajski šindik Stefano Balloch, predstavnik ANPI in predstavnik Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Robert Kojc. Priet sta obie delegaciji in predstavniki Slovencu v Italiji obiskali grob mons. Gujona v Landarju, Pavla Petričiča, Antona Birtiča in Brune Dorbolo’ v Špietru ter Izidorja Predana in Alda Klodiča na Liesah. Parva delegacija je bla na grobu g. Laurenčiča in na monumentu par Štuoblanku, v Gorenjin Tarbiju na grobu g. Cenciča in na monumentu, par Sv. Pavlu, na Tarčmunu na grobu mons. Trinka in v Matajurju. Druga delegacija je blav Tapoluovin, v Podutani, v Obuorči, v Čanieboli in pred grobam Conta, v Fuojdi in v Osojanih, v Reziji par spomeniku padlim partizanom, na pokopališču na Ravanci in na grobu Artura Siega.  V saboto, 28. otuberja, so šindaki in druge oblasti iz Čedada in Nediških dolin šli v Kobarid, de bi se poklonili našin sudadam, ki so padli v parvi svetovni vojski in počivajo v kostnici par Svetim Antonu. Pardružili so se jim tudi župani iz Posočja in številni drugi predstavniki oblasti z italijanske in slovenske strani. 

Alla vigilia della solennità di Tutti i Santi e della commemorazione dei fedeli defunti, martedì 31 ottobre la Confederazione delle organizzazioni slovene della provincia di Udine, la cooperativa Most e l’associazione don Eugenio Blanchini hanno voluto rendere omaggio a quanti, in tempi difficili, hanno operato e lottato per la promozione umana e culturale degli sloveni nella Slavia friulana. Per farlo hanno scelto quale luogo fortemente simbolico il monumento che ricorda i sacerdoti sloveni a Drenchia, presso la chiesa di Maria Assunta. Al monumento sono stati recentemente aggiunti i nomi di don Emilio Cencig e di mons. Dionisio Mataucig. Nello stesso giorno due delegazioni della Repubblica di Slovenia hanno reso omaggio ai monumenti dei partigiani e alle tombe di personaggi di spicco della comunità slovena nelle Valli del Natisone e del Torre nonché a Resia. Alle 12 si è tenuta la cerimonia principale al monumento alla resistenza a Cividale. Già sabato 28 ottobre i rappresentanti dei comuni del mandamento cividalese si erano recati a Kobarid per l’omaggio all’ossario dei caduti italiani nella prima guerra mondiale.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp