Poklon domačim duhovnikom_In ricordo dei nostri sacerdoti

spomenikTudi lietos se bojo predstavniki Sveta slovenskih organizacij zmisnili zaslužnih ljudì, ki so se boril’ za obstoj Slovencu v videnski provinci. Za tuole so že pred lieti zbrali simboličan kraj, ki je spomenik domačim duhovnikam par farni cierkvi Device Marije v Dreki.
V pandiejak, 31. otuberja, bo delgacija Sveta slovenskih organizacij videnske province, združenja Blankini in zadruge Most ob 9.30 položla rože, paržgala svečo in zmolila par spomeniku, natuo bo ob 10. obiskala grob g. Emila Cenciga v Gorenjem Tarbiju.
Kupe z delegacijo iz Slovenije bojo v pandiejak, 31. otuberja, počastili tudi mons. Paskvala Gujona na landarskim britofu ob 7.30, g. Marija Lavrenčiča na britofu par Sv. Štuoblanku ob 9. in msgr. Ivana Trinka na njega grobu na Tarčmunu ob 14.45.
Predstavniki združenja Cernet in SSO bojo v sredo 2. novemberja, s pričetkom ob 15. uri, položli rože, paržgali sveče in zmolili na grobovih duhovniku msgr. Dionisija Mateuciga, g. Maria Cerneta, g. Jožefa Simiza, g. Simona Inzka, g. Lamberta Ehrlicha in Franca Koresa v Žab- nicah. Natuo se bojo poklonil g. Janezu Einspielerju v Ukvah in g. Juriju Prešernu v Ovčji vasi.
Na spomeniku v Dreki je napis »Našim duhovnikam, ki so se trudili po poti resnice in pravice, v hvaležen spomin«. Omenjeni duhovniki so g. Jožef Gosgnach, g. Ivan Sinicco, g. Anton Domenis, g. Mario Laurencig in msgr. Valentin Birtig. Spomenik je biu postavljen lieta 2010 na iniciativi domačega kulturnega društva Kobilja glava in v sodelovanju z našim petnajstdnevnikam Dom in združenjam Blankin.
Projekt je narbiu arh. Renzo Rucli. Sada bi bluo trieda telim imenam dodati še dvie. Gre za g. Emila Cenciga, ki je par Devici Mariji služu po smarti g. Laurenciga (umaru je dičemberja 2012), in msgr. Dionisia Mateuciga, ki se je rodiu in pieu parvo sveto mašo v Dreki ter natuo biu tudi dekan za vse Nediške doline (umaru je vošta lietos).
Kraj in spomenik imata še poseban pomien za naš petnajstdnevnik Dom, ki se je rodiu prù par Devici Mariji v Dreki in v tisti fari so služili vsi trije ustanovitelji msgr. Birtig, g. Laurencig in g. Cencig. Msgr. Mateucig je biu nomalo cajta predsednik kooperative, ki je izdajala Dom.

I rappresentanti della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso ricorderanno anche quest’anno le personalità che si sono distinte per la loro azione in difesa degli sloveni della provincia di Udine. Il 31 ottobre una delegazione della Sso della provincia di Udine, dell’associazione slovena Blanchini e della cooperativa Most alle 9.30 deporrà fiori sotto al monumento ai sacerdoti della Benecia di Drenchia/Dreka. Già prima, insieme a una delegazione dalla Slovenia, renderà omaggio anche a Pasquale Gujon a San Giovanni d’Antro/Landar, a Mario Laurencig a San Volfango/Štuoblank e a Ivan Trinko a Tercimonte/Tarčmun.

Rappresentanti dell’associazione slovena Cernet e della Sso ricorderanno mercoledì 2 novembre, dalle 15.00 in poi, con fiori, candele e un momento di preghiera gli uomini di chiesa Dionisio Mateucig, Mario Cernet, Giuseppe Simiz, Simon Inzko, Lambert Ehrlich e Franc Kores a Camporosso/Žabnice. Dopodichè renderanno omaggio anche all’ex parroco Janez Einspieler a Ugovizza/Ukve e a Jurij Prešeren, fratello prete del ben più famoso poeta France, a Valbruna/Ovčja vas.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp