Nadzor meje do 21. junija 2024? _Controlli al confine fino al 21 giugno?

Kontrole na konfinu med Italijo in Slovenijo, ki so ble predvidene do 19. novemberja, so podujšali za še dvejst dni, do 9 dičemberja. Tudi Slovenija je podujšala kontrole na konfinu s Hrvaško in Uogarsko do 9. dičemberja. A je sigurno, de bota Italija in Slovenija konfine kontrolirala tudi po tistim datumu. Na smiemo pozabiti, de je italijanski notranji minister Matteo Piantedosi poviedu, de bojo kontrole višno šle naprej skuoze celo zimo. V tiednu, ki je za nami, se le arzglasila novica, de bojo kontrole na konfinu celuo do 21 junja hlietu. Zmismimo, de je 21. otuberja za iti v Slovenijo in se iz nje varniti v Italijo je na konfinu trieba se ustaviti in pokazati dokumente, kakor se je gajalo do dicemberja 2007, kàr je Schengenski sporazum začeu vajati tudi za Slovenijo. V videnski provinci so kontrole 24 ur na dan na prehodih Bela peč/Rateče, Predil, in Robič/Štupca. Občasne pa na prehodih Učja, Ponte Vittorio/ Most na Nediži, Robidisče, Polava/Livek in Solarje. Za tuole so iz drugih dežel pošjali v vidensko provinco 110 dodatnih policistov in karabinierju.

L’Italia ha prorogato di altri 20 giorni (fino al 9 dicembre) la sospensione del trattato di Schengen al confine con la Slovenia, quest’ultima ha fatto lo stesso nei confronti della Croazia e dell’Ungheria. Ne consegue che proseguiranno i controlli alle persone in transito ripristinati lo scorso 21 ottobre. Con ogni probabilità quella fino al 9 dicembre non sarà l’ultima proroga. Già a fine ottobre il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva prospettato i controlli fino a primavera, ma recentemente è trapelata addirittura la data del 21 giugno 2024.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp