3 Novembre 2023 / 3. november 2023

Nadzor meje do 21. junija 2024?
Controlli al confine fino al 21 giugno?

Kontrole na konfinu med Italijo in Slovenijo, ki so ble predvidene do 19. novemberja, so podujšali za še dvejst dni, do 9 dičemberja. Tudi Slovenija je podujšala kontrole na konfinu s Hrvaško in Uogarsko do 9. dičemberja. A je sigurno, de bota Italija in Slovenija konfine kontrolirala tudi po tistim datumu. Na smiemo pozabiti, de je italijanski notranji minister Matteo Piantedosi poviedu, de bojo kontrole višno šle naprej skuoze celo zimo. V tiednu, ki je za nami, se le arzglasila novica, de bojo kontrole na konfinu celuo do 21 junja hlietu. Zmismimo, de je 21. otuberja za iti v Slovenijo in se iz nje varniti v Italijo je na konfinu trieba se ustaviti in pokazati dokumente, kakor se je gajalo do dicemberja 2007, kàr je Schengenski sporazum začeu vajati tudi za Slovenijo. V videnski provinci so kontrole 24 ur na dan na prehodih Bela peč/Rateče, Predil, in Robič/Štupca. Občasne pa na prehodih Učja, Ponte Vittorio/ Most na Nediži, Robidisče, Polava/Livek in Solarje. Za tuole so iz drugih dežel pošjali v vidensko provinco 110 dodatnih policistov in karabinierju.

L’Italia ha prorogato di altri 20 giorni (fino al 9 dicembre) la sospensione del trattato di Schengen al confine con la Slovenia, quest’ultima ha fatto lo stesso nei confronti della Croazia e dell’Ungheria. Ne consegue che proseguiranno i controlli alle persone in transito ripristinati lo scorso 21 ottobre. Con ogni probabilità quella fino al 9 dicembre non sarà l’ultima proroga. Già a fine ottobre il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva prospettato i controlli fino a primavera, ma recentemente è trapelata addirittura la data del 21 giugno 2024.