Po Mateucigevih sledeh tudi na spletu_Nel solco di Mateucig anche sul web

2Peter LahŽičnica na Svete Višarje obratuje vsak dan že od 1. junija. Z začetkom poletja se pa v svetišču bliža tudi slovesno odprtje romarske sezone, ki bo po tradiciji na praznik svetega Janeza Krstnika, v soboto, 24. junija. Tisti dan bo ob 12.00 procesija in nato sveta maša.
Potem ko nas je lani žabniški župnik in višarski rektor, msgr. Dionisio Mateucig, zapustil za vedno, je v svetišču že od nekdaj za oskrbo vernikov in romarjev bil nastavljen pater Peter Lah, ki je jezuit in med drugim tudi profesor za socialne vede Univerze Gregoriana v Rimu. Ravno v letu, ko je šel v Rim, je spoznal Višarje, kam ga je msgr. Mateucig povabil, naj pride pomagat. Odgovoril mu je, da bo in zdaj, ko msgr. Mateuciga ni več, je na Višarjah odgovoren za pastoralne dejavnosti. Trbiški župnik g. Claudio Bevilacqua, ki je sedaj tudi župnjiski upravitelj v Žabnicah, pa ostaja na Višarjah odgovoren na splošno.
Tudi za letošnjo poletno romarsko sezono ne bo posebnih novosti, ugotavlja pater Lah: »Program bo kot vsako leto. Letos je žičnica z obratovanjem začela na začetku junija in bo končala konec septembra oziroma prvo nedeljo oktobra. Takrat je vsaj en duhovnik, bodisi jaz bodisi kdo drug, v juliju in avgustu pa nas je tudi več duhovnikov. Pomagat pridejo tudi semeniščniki iz Vidna in Ljubljane.« Sezona se bo pa zaključila v nedeljo, 1. oktobra. Posebnega pomena bosta še večja Marijina praznika, oziroma veliki šmaren, v torek, 15. avgusta in mali šmaren, v petek, 8. septembra. Romarje bodo pa sprejemali vsak dan.
Kljub temu, da poskušajo na Višarjah peljati naprej to, kar je pokojni msgr. Dionisio Mateucig delal, ga bodisi v svetišču bodisi v župniji Žabnice pogrešajo. »Dionizij Mateucig je živel za to svetišče – ugotavlja pater Lah –; ljudje se ga spomnijo, ga imajo v zelo lepem spominu kot zelo gostoljubnega duhovnika, ki jih je sprejemal, ki je pripravil, olepšal in popravil cerkev, tako da je tu vse pustil v zelo dobrem stanju. Pri nas smo pustili v svetišču še eno njegovo sliko, tako da tudi romarji, ki še ne vedo, da je don Dionisio umrl, lahko o tem izvejo. Ljudje se pogosto ustavijo pri tej sliki in tudi meni omenijo svoje dobre spomine na Dionizija Mateuciga.«
2Visarsko svetiscePosebna novost za višarsko svetišče je ta, da od nedavno razpolaga z novo trijezično spletno stranjo, ki je med drugim nastala še posebej po zaslugi patra Laha: »Za romarje, ki prihajajo od daleč, in ob upoštevanju, da človek dandanes že skoraj ne more živeti brez interneta, sem se odločil, da uredimo domačo stran. Sicer, tako kot je osnovano višarsko svetišče, trojezično – zaenkrat v slovenščini, italijanščini in nemščini. Pripravljam jo pa tudi še v angleščini, morda pa še v kakšnem drugem jeziku, ker vidim, da prihaja precej romarjev s Polske in Češke. Za izvedbo je zasnova nekako bila moja; pomagal mi je znanec, ki je oblikovalec in se spozna tudi na domače strani na internet.« Nastajanje je trajalo približno eno leto; stran so pa pred kratkim objavili in je zdaj dostopna. »Do te strani vsakdo pride preko svojega jezika – pojasnjuje pater Lah –, se pravi, če na internetu iščete visarje.eu boste prišli na slovensko stran; če vtipkate lussari.eu boste prišli na italijansko stran; če vtipkate luschari.eu pa pridete na nemško stran. Ampak vse to je ena stran in vsebina je identična v vseh treh jezikovnih različicah.« Nova stran predstavlja svetišče in ponuja aktualne informacije (kdaj je svetišče odprto; kdaj so svete maše; povezave do družbe, ki je odgovorna za žičnico; dejavnosti; kontakte itd.). Poleg tega pomaga ljudem razmišljati o Mariji, o božjem sporočilu, o Bogu, ki se nam razodeva tako preko te cerkve in Marije, kot preko zgodovine in stvarstva.
Zanimivo je tudi, da vedno na multimedijskem področju se bo prav na Svetih Višarjah od 26. junija odvijala šestdnevna delavnica. Delavnica je povezana z dejavnostjo patra Laha kot profesor v okviru programa za družbene komunikacije na Fakulteti za družbene vede Univerze Gregoriana. Izven časa predavanj se bodo študenti naučili, kako se naredi spletna stran za cerkveno organizacijo. (Luciano Lister)

La funivia per giungere al santuario di Lussari/Višarje è attiva tutti i giorni già dall’1 giugno. Assieme all’inizio dell’estate si avvicina anche l’apertura solenne della stagione dei pellegrinaggi, che come da tradizione è stata programmata nella ricorrenza di San Giovanni Battista, il 24 giugno. Quel giorno nel borgo di Lussari, dalle 12.00, si svolgeranno una processione e una santa messa.

Delle novità relative alla stagione dei pellegrinaggi di quest’anno abbiamo parlato con padre Peter Lah, che al momento al santuario di Lussari è responsabile delle attività pastorali. Il parroco di Tarvisio/Trbiž, che per ora è anche amministratore parrocchiale a Camporosso/Žabnice, resta responsabile del santuario di Lussari a livello generale.

Come ci ha spiegato Peter Lah, il programma di quest’anno non presenta particolari novità rispetto agli anni precedenti. La funivia sarà attiva fino alla prima domenica di ottobre, solo nei fine settimana con l’arrivo dell’autunno. Fino ad allora a Lussari sarà sempre presente almeno un sacerdote. Nel corso della stagione, particolare significato rivestiranno le due festività dell’Assunzione di Maria (15 agosto) e della Natività di Maria (8 settembre).

Al santuario di Lussari, così come nella parrocchia di Camporosso a valle, cui il santuario è collegata, è sempre molto vivo il ricordo del compianto monsignor Dionisio Mateucig, mancato il 31 agosto dello scorso anno. Anche molti pellegrini lo ricordano con nostalgia e ne sentono la mancanza.

Padre Lah, che è gesuita e, tra l’altro, professore di scienze sociali all’Università Gregoriana di Roma, ci ha parlato anche del nuovo sito internet trilingue del santuario di Lussari, che offre a pellegrini e turisti sia informazioni di base sul santuario stesso sia spunti di riflessione religiosa. Il nuovo sito è accessibile in italiano all’indirizzo lussari.eu, in sloveno all’indirizzo visarje.eu e in tedesco all’indirizzo luschari.eu. Un’altra iniziativa di padre Lah è rappresentata dal laboratorio multimediale di sei giorni che il 26 giugno prenderà il via a Lussari. Durante il laboratorio, collegato alla sua attività di professore alla Facoltà di scienze sociali dell’Università Gregoriana, gli studenti partecipanti impareranno a realizzare il sito internet di un’organizzazione religiosa.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp