Po koledo smo paršli_La nostra questua di inizio anno

QualizzawebNa koncu lanskega lieta smo praznovali petdesetletnico ustanovitve Doma an smo molili slovesno božično sveto mašo v Špietru. Oba dogodka sta pokazala, de smo šele živi an živahni an de znamo daržati vesoko zastavo (bandiero) našega ponosa an volje, za pejati napri, kar so napravili tisti, ki so se rodili an živeli pred nami. Takuo se ne utarga povezava med roduovi an še naprì pišemo bukva naše zgodovine. Lahko bi jali, de jih farbamo z lepimi farbami.

Ogledavamo se nazaj, ne zatuo ki želimo ostati v preteklosti ampa de bo naše dielo nimar imielo utemeliteu v zgodovini an nadaljevanje v današnjih dneh, ki nam nudijo veliko diela an skarbì, pa grede tudi zadovoljstvo, za kar je narenjega an pozornost, za kar muoramo še narediti.

Novuo lieto se nam je odparlo z Dnevam emigranta. Lepuo je, de se srečamo, de se videmo an de se pomagamo v skupnem dielu za naš narod.

Naša želja je, de, kar praznujemo postane tudi temelj za nove izbire, nove projekte na vsieh področjih našega delovanja.

Novuo lieto nam je parneslo tudi postrojen, prerunan an dozidan hram dvojezično šuole, ki je dragocena ustanova, ki nam daje možnost povezati materni jezik z literarnim an takuo obogatiti adnega an drugega. Vemo, de se v tem kažejo tudi velike težave prù, de bi ohranili tuo in tuo, zak’ samuo takuo bo naša kultura še rasla an bo dobila nove močì. Muoramo skarbieti za tuole an biti hvaležni tistim, ki pejejo naprì tolo lepuo an težkuo dielo.

Al’ se nam bo posrečilo, de se bo dvojezično učenje arzšerila po cieli Beneciji an bo dalo možnost vsiem otrokam an dijakam, de obogatiejejo svojo kulturo an svoje znanje? Trieba je, de se dvojezično učenje rodì vsiereode, de je, ne de je v adnin inštitutam al’ pod adnim uradam.

Kar se da viedeti, je, de smo že izgubili adno lepo parloznost, de se dvojezično učenje aršieri tudi zuna Nediških dolin, pa upam, de se nazaj parkaže, takuo de se, kar nam je par sarcu, uresniči. Tuole valja tudi za pluralnost tiska, ki je dragocena stvar in ki ima vič vriednosti ku denar. Zatuo je pametno, de ohranimo, kar imamo, an mu damo novo muoč.

Za novo lieto an za Svete trije kralje smo hodili brat koledo, an Nediški puobi so nam lepuo pieli nova voščila an radodarnost do potriebnih.

Lietos za koledo želimo, de tiste pravice, ki jih čakamo že dugo liet an ki san jih omenu, postanejo resnica. Želimo tudi, de naše vasì dobe nove al’ stare prebivalce, takuo de se ponovi življenje ljudì an kulture. An nazadnjo želimo, de se tudi naša kristjanska viera pokaže živa an močna. Če se vsaj nomalo vsega tuolega godi, bomo zaries veseli an bomo tudi lietos na konac lieta molili zahvalno božično sveto mašo.

Marino Qualizza

Nell’editoriale del primo numero del 2017 del Dom, il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, salutando il ritorno degli allievi nella ristruttura sede dell’istituto scolastico statale bilingue a San Pietro al Natisone, si agura che l’insegnamento della lingua slovena si estenda a tutto il territorio della provincia di Udine, nel quale è presente la comunità slovena.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp