Planinci so se srečali že 50-krat_Già 50 incontri tra club alpini sloveni

Velik senjam je biu v nediejo, 11. junja, v Gorenji Miersi, kjer je Planinska družina Benečije parpravla jubilejno 50. srečanje obmejnih planinskih društev. Parvo je bluo lieta 1972 na Golici in natuo so šli naprej vsako lieto v drugem kraju, adno lieto na avstrijskem Koroškem, drugo na Gorenjskem, trečje na Taržaškem, četarto na Goriškem in peto v Benečiji. Srečanje je odpadlo lieta 2020 in 2021 zaradi pandemije Covida 19.

Lietos je bluo še posebno lepuo izpejano. Predsednica beneških planincu Luisa Battistig je bla zlo vesela na čudovit dan, ki so ga preživieli v Gorenji Miersi. Daž (kar trikrat je padu) ga nie vederbu tudi po zaslugi velikega šotora, ki ga je posodila Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice.

»Zlo ponosni smo. Paršlo je veliko parjatelju iz številnih društev,« je jala predsednica, ki je na začetku popudanskega kulturnega programa pozdravila vse parsotne pod velikim šotorom. Poviedala je, de Matajur združuje planince iz Benečije in Posočja, kakor tudi Taržaškega in Goriškega, ob teli parložnosti pa tudi s Koroške in Gorenjske. Še posebno se je Luisa Battistig veselila parsotnosti slovenskih planincu z Reke na Hrvaškem.

Luisa Battistig pred občinstvom/Luisa Battistig davanti a presenti

V imenu beneških planincu je pozdravu tudi Joško Cucovac, v imenu Planinske zveze Slovenije podpredsednik Martin Šolar, v imenu kamuna Svet Lienart pa šindik Antonio Comugnaro. Parsotni so bli tudi šindiki Dreke Francesco Romanut, Špietra Mariano Zufferli, Podbuniesca Camillo Melissa, Garmaka Eliana Fabello in Sriednjega Luca Postregna ter sauonski vičešindik Germano Cendou. Biu je tudi predsednik SSO Walter Bandelj.

Zapela sta pevski zbor Sveti Anton in oktet Simon Gregorčič iz Kobarida ter je nastopila beneška folklorna skupina Živanit. Roberto Bergnach je arztegnu svojo ramoniko na batone takuo, de so nekateri tudi zaplesali. Seviede je bluo lepuo poskarbljeno za jesti in za piti. Vsi so se varnili damu veseli. Predpudnem je srečanje začelo z dviemi pohodi. Te buj kratki do curka (slapa) Kot, med katerim so se ogledali tudi farno cierku Svetega Lienarta, in te drugi do Stare Gore. Pohodniki so se na placu Marijine božje poti srečali z lieškimi farani, ki so tist dan imieli obljubo, in bli veseli čuti pietje po slovensko zbora Rečan_Aldo Klodič. (U. D.)

Grande festa a Merso di sopra/Gorenja Miersa domenica, 11 giugno, per il 50. incontro dei club alpinistici delle minoranze slovene autoctone. A organizzarlo, quest’anno, è stata la Planinska družina Benečije. Fin dal primo incontro sul monte Golica, nel 1972, ogni anno la manifestazione si svolge, a rotazione, nella Carinzia austriaca, in Gorenjska, nella zona di Trieste, in quella di Gorizia e nella Slavia. Nel 2020 e 2021 è stata sospeso a causa della pandemia di Covid-19.

La presidente della Planinska družina Benečije, Luisa Battistig, è stata felice di notare come il Matajur abbia unito, nella giornata, non solo gli alpinisti di Slavia, Posočje e delle zone di Trieste e Gorizia, ma anche quelli di Carinzia, Gorenjska e persino alcuni da Fiume/Rijeka, in Croazia.

La giornata è proseguita tra canti e al suono della fisarmonica, sotto al tendone messo a disposizione dall’Unione culturale cattolica slovena/Zveza slovenske katoliške prosvete di Gorizia, che ha fornito riparo nei momenti di pioggia.

A salutare i presenti sono intervenuti Joško Cucovac per Planinska družina Benečije, il vicepresidente Martin Šolar per Planinska zveza Slovenije e il sindaco Antonio Comugnaro a nome del comune di San Leonardo/Svet Lienart. Tra il pubblico sono intervenuti anche i sindaci di Drenchia/Dreka, Francesco Romanut, San Pietro/Špietar, Mariano Zufferli, Pulfero/Podbuniesac, Camillo Melissa, Grimacco/Garmak, Eliana Fabello, Stregna/Sriednje, Luca Postregna, e il vicesindaco di Savogna/Sauodnja, Germano Cendou. Presente anche il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj.

Al mattino, prima del momento conviviale in compagnia, non sono mancate le camminate. Una più breve ha portato gli ospiti alla cascata di Kot, mentre una più lunga al santuario di Castelmonte/Stara Gora. Qui gli escursionisti hanno incontrato la processione in arrivo da Liessa/Liesa e potuto, così, ascoltare i tradizionali canti liturgici sloveni del coro Rečan_Aldo Klodič.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp