PDB se že pripravlja na 11. junij_PdB, al lavoro in vista dell’11 giugno

Vodstvo Planinske družine Benečije, ki so ga člani izvolili na občnem zboru 3. marča, je arzdelilo funkcije za trilietje 20232026. Za predsednico je bla potarjena Luisa Battistig, za podpredsednika so vebrali Emanueleja Manzinija, sekretar bo še naprej Miha Coren. Odločili so tudi, de bo vodstvo aršierjeno, zatuo so povabili h sodelovanju tudi tiste, ki so na občnem zboru kandidirali in nieso bli izvoljeni.

V nediejo, 26. marča, so člani Planinske družine Benečije šli odkrivat Rezijo. Vodu jih je domačin Sandro Quaglia. S Solbice so šli na pot pruot kraju Ta na radu, kjer je ankrat stau velik grad, kakor so pokazale arheološke raziskave. Kàr so se varnil’ na Solbico, so šli pa gledat Muzej tih Rozajanskih ljudi, kjer je arzstava predmetu, reči, ki so jih ušafali pru Ta na radu.

Naslednji pohod bo na velikonočni pandiejak, 10. obrila, sicer na Malo goro v Vipavski dolini.

Predsednica Luisa Battistig pa nam je poviedala, de se lepuo parpravjajo na organizacijo 50. jubilejnega Srečanja obmejnih planinskih društev, ki bo v nediejo, 11. junja, v Gorenji Miersi, kjer je vsako lieto senjam Svetega Roka.

Za tolo parložnost čakajo stuojke in stuojke slovenskih planincu iz Italije, Avstrije in Slovenije. Program bo bogat. Bojo pohodi, kulturni program, muzika. Veselo bo, pravi senjam za celo Benečijo.

Seviede velika skarb je daržati odparto kočo Dom na Matajure, saj je vsak tiedan trieba ušafati člane dobre voje, ki sparjemajo goste.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp