Pastoralne novosti v Benečiji in Reziji_Novità pastorali in Slavia e a Resia

Svet LienartVelike pastoralne novuosti za fare videnske nadškofije, v katerih živé Slovenci. Gaspuod Michele Molaro (na fotografiji) je biu imenovan za novega podutanskega famoštra. Skarbeu bo za cele rečanske doline, se pravi za vse fare kamunu Svet Lienart in Sriednje, kjer je sada famoštar g. Michele Zanon, Garmak in Dreka. Zatuo bo muoru g. Federico zapustiti Nediške doline in se premestiti v Fuojdo in Čampej. Puno ljudi je v petak, 29. šetemberja, ob prazniku sv. Mihiela šlo v Topoluove, kjer je g. Saracino darovau sveto maša, par kateri je pieu zbor Rečan-Aldo Klodič. Zahvalili so se parljubljenemu duhovniku, ki je ob lieški skarbeu tudi za fare dreškega kamuna, Gorenj Tarbij in Oblico ter Kosco. Ima 51 liet in je na Liesa je paršu lieta 2006. Vsierode je spoštovau slovenski jezik in kulturo. V Fuojdi in Čampeju bo g. Saracino zamenju g. Giovannija Driussija, ki je biu tam samuo tri lieta in sada nie še dobiu nove službe. Novi podutanski famoštar g. Molaro ima 46 liet. Rodiu se je 25. febrarja 1971 v Vidnu, v duhovnika je biu posvečen lieta 1996. Od lieta 2010 je biu famoštar v Sappadi, priet pa na Bili. V Rezijo bo za novega vikarja paršu najmlajši duhovnik videnske nadškofije g. Alberto Zanier, saj ima 28 liet. Doma je iz Kanije, pruzapru iz vasi Avosacco v kamunu Arta Terme. Rodiu se je v Tolmeču 15. novemberja 1988 in je biu posvečen v duhovnika lieta 2013, natuo je biu za kaplana v Buji. Dosedanji vikar v Reziji g. Gianluca Molinaro bo šu za famoštra v Forni Avoltri in Sappado.

Importanti novità pastorali nelle parrocchie dell’Arcidiocesi di Udine nelle quali è presente la minoranza slovena. Don Michele Molaro (nella foto) è stato nominato nuovo parroco di San Leonardo. Guiderà tutte le comunità del comuni di San Leonardo e Stregna, finora affidate a don Michele Zanon, nonché di Grimacco e Drenchia. Proprio per questo don Federico Saracino dovrà lasciare le Valli del Natisone e trasferirsi nelle parrocchie di Faedis e Campeglio. Tanta gente si è recata venerdì 29 ottobre a Topolò, dove nella festa di San Michele don Saracino ha celebrato la Santa Messa, accompagnata dal coro Rečan-Aldo Klodič. I fedeli hanno ringraziato l’amato sacerdote, che oltre la parrocchia di Liessa ha guidato anche le comunità cristiane di Drenchia, San Volfango, Cosizza, Tribil Superiore e Oblizza. Ha 51 anni ed è arrivato a Liessa nel 2006 e ha sempre avuto cura di lingua e cultura slovene. A Faedis e Campeglio don Saracino sostituirà don Giovanni Driussi, che era parroco da appena tre anni e non ha ricevuto ancora un nuovo incarico. Il nuovo parroco di San Leonardo, don Molaro, ha 46 anni. È nato a Udine il 25 febbraio 1971, è stato ordinato nel 1996 e dal 2010 era parroco di Sappada, prima ancora di Resiutta. Il nuovo vicario parrocchiale di Resia, don Alberto Zanier, il sacerdote più giovane dell’Arcidiocesi, appena ventottenne (è nato a Tolmezzo il 15 novembre 1988). Originario di Avosacco, in comune di Arta Terme,  è stato ordinato nel 2013. L’attuale vicario di Resia, don Gianluca Molinaro, diventerà parroco di Forni Avoltri e Sappada.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp