Obnovljena koča na planini Razor_A nuovo il rifugio di malga Razor

Koča na planini Razor/Il rifugio di malga Razor

Sončna planina Razor z nadmorsko višino 1315 m leži pod vrhovi Bohinjsko-Tolminskih gora, na stičišču pomembnih planinskih poti: Slovenske planinske transverzale, Evropske pešpoti E7 in Slovenske geološke poti. Neposredno nad planino se dvigajo strma pobočja z vrhovi Žabiški Kuk, v ozadju vrh Vogla, tik nad planino se dviga Vrh Krnic, preval Globoko, Rušnati vrh, Meja in Vrh nad Škrbino. Na zahodu planino Razor zapira Tolminski Migovec. Proti jugu se odpira pogled na Tolminsko kotlino, ob lepem vremenu seže pogled celo do Tržaškega zaliva. Vzpon na katerega koli od vrhov nad planino pa je poplačan s pogledom na Bohinjsko jezero, Julijce s Triglavom in Karavanke.

Obiskovalcem nudi prijazno zavetje planinska koča, znana po dobri hrani z odlično sladico »razorskimi štruklji«. Planina leži na zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka, zavarovanega vodnega zajetja Zadlaščica in Nature 2000, zato so vse dejavnosti, ki se tu izvajajo, podrejene primarnim ciljem varstva in ohranjanja narave. Občutljivosti gorskega sveta se planinci še kako zavedamo, zato izrabljamo in izkoriščamo naravo le toliko in tako, da ohranjamo planinski svet v sonaravnosti in neokrnjen za nas ter za naslednje generacije. Za svoja prizadevanja smo pridobili certifikata Planinske zveze Slovenije okolju in družinam prijazna planinska koča.

V letošnjem letu so potekala v koči obsežna vzdrževalna dela (zamenjava vodovodne in elektro instalacije, nadgradnja sončne elektrarne, nova pomivalnica in druga dela) v vrednosti 70.000,00 EUR, ki so pripomogla k večji varnosti koče.

Koča na planini Razor obratuje sezonsko, stalno je odprta do nedelje, 25. septembra. Če bo vreme lepo, bo do konca oktobra odprta ob sobotah in nedeljah.

Jesen je v gorah najlepša, vabljeni. (Milena Brešan)

La malga Razor si trova a un’altezza di 1315 m, sotto le vette dei monti di Tolmin e Bohinj. È situata all’incrocio tra diversi percorsi alpinistici: la Trasversale alpina slovena, il Sentiero europeo E7 e il Sentiero geologico sloveno. Intorno alla malga, sullo sfondo si staglia il Vogel, insieme alle cime Žabiški Kuk, Vrh Krnic, Rušnati vrh, Meja, Vrh nad Škrbino e al passo Globoko. A chiudere la malga Razor, a ovest, c’è il Tolminski Migovec. A sud la vista spazia verso la conca di Tolmin, col bel tempo fino al golfo di Trieste. Salendo su ognuna delle cime che circondano la malga, si può godere del panorama sul lago di Bohinj, sulle Alpi Giulie col Triglav e sulle Caravanche.

Il rifugio della malga offre riparo sicuro e pasti caldi. La zona è situata all’interno del Parco nazionale del Triglav, della riserva d’acqua protetta Zadlaščica e di un’area Natura 2000. Le attività qui svolte sono, quindi, subordinate alla tutela e alla conservazione della natura.

Per i propri sforzi nell’approccio di gestione il rifugio ha ricevuto, tra l’altro, la certificazione di rifugio amico dell’ambiente e delle famiglie da parte dell’associazione alpinistica slovena Planinska zveza Slovenije.

Quest’anno la struttura ha visto la realizzazione di diversi lavori, con la sostituzione delle installazioni idrauliche ed elettriche, l’implementazione dei pannelli solari, il miglioramento dell’area lavaggio piatti e altro ancora, con una spesa complessiva di 70.000 euro.

Il rifugio della malga Razor è aperto durante la stagione estiva, ogni giorno fino a domenica, 25 settembre. In seguito sarà aperto solo il sabato e la domenica fino a fine ottobre, nelle giornate di bel tempo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp