Oblica, g. Župančiču v spomin_Oblizza ricorda il suo parroco

ZupancicOb štierdesti oblietnici smarti se bojo v Oblici zmisnili na duhovnika Janeza Župančiča, ki je v teli srienski vasi služu 18 liet, od lieta 1956 dokar nie telega sveta zapustiu 3. vošta 1974. V saboto, 2. vošta, ob 18. uri bo sveta maša, ki jo bota darovala msgr. Marino Qualizza in sedanji famoštar g. Federico Saracino. Gaspuod Župančič je biu rojen 13 dičemberja 1891 v Velikem Lipoglavu par Ljubljani. Med drugo svetovno vojsko je ku izgnani duhovnih služu v Kredu par Kobaridu. Na koncu vojske mu je postajalo življenje navarno, zatuo je prestopu konfin in šu k parjatelju duhovniku v Gorici. V Benečiji se je pokazala potrieba po duhovniku in ga je videnski nadškof lieta 1947 pošju v Landar, kjer je ostu malo miescu, natuo v Arbeč, kjer je vodu viernike, dokar ga nieso pošjali v Oblico. Z njim je bla nimar dikla Berta Mišič iz Kreda, ki je zapustila tele sviet marča lietos stara 99 liet. Gospuod Župančič je podkopan v Oblici. Takole je napisano v spominu, ki so ga natisnili ob njega smarti: »Duhovnik brez madeža vojni begunec, za vero svojo – kremenit značaj. Zapustil domovino si izbral tujino. Landar, Arbeč, Oblica so živa govorica, da Benečiji si podaril vse: darove umske in sarce, ko 26 let ljubezen si oznanjal in Kristusu zvestobo. Vsi te občudujemo in za teboj žalujemo.«

Nel quarantesimo anniversario della morte, Oblizza ricorda don Janeza Župančič, suo parroco dal 1956 al 1974. Sabato 2 agosto, alle 18, mons. Marino Qualizza e l’attuale parroco, don Federico Saracino, celebreranno una Santa Messa in suffragio del sacerdote nella chiesa del paese.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp