Ob 25-letnici smarti pre Laurenciga_Messa in memoria di d. Laurencig

V nediejo 20. luja na Štuoblanku opudan bo sveta maša ob 25-letnici smarti Maria Laurenciga. Mašo bo daroval mos. Pietro Brollo, ki je biu videnski nadškof. Po maši bo precesija. Požegnavali bojo spominsko ploščo v spomin parljubljenega duhovnika. Par maši bo piel zbor Tri doline/Tre valli iz Kravarja. Sledila bo veselica v bivši šoli, ki jo parpravja združenje Pro Dreka. Pre Mario se je rodiu 21. novemberja lieta 1908 v Ložanjovi družini na Varhu. 10. vošta 1934 je začeu služiti par Svetem Štuoblanku, kjer je ostu do smarti skor 55 liet. Od lieta 1980 si je pre Mario uzeu na ramana tudi dreško faro par Mariji Devici. Zvestuo je služu svojim faranam in zvestuo in radodarno pomagu tudi drugim faram. Biu je dobar pridgar in žartovalen, nimar na razpolago vsiem ljudem. Po drugi svetovi vojski, de bi pomagu ljudem, ki so bli brez diela in zaslužka, je napravu kantierje diela. Skarbeu je, za zadobit penzijon vsiem judem, ne samuo njegove fare, pa tudi drugih vasi. Pre Mario, ki se je rodiu v beneško slovenski kumetuški, kristjanski družini, ki je poznala samuo dielo, molitu in slovenski jezik, je ostu zviest dielu, molitvi in svojemu maternemu jeziku. Tudi kar je fašizem prepoviedu slovenski jezik, se nie ustrašu in je po slovensko pridgu, molu, spoviedu in guoriu z ljudmi, v cierkvi in zuna nje. Na Pre Marja Laurenciga so se spomnili že 26. obrila v njega rojstni vasi Varh (Podbuniesac).

Domenica 20 luglio ci sarà a San Volfango una messa per ricordare i 25 anni dalla morte di don Mario Laurencig che per 55 anni prestò servizio in questa parrocchia. La messa sarà celebrata dall’arcivescovo emerito di Udine mons. Pietro Brollo. Dopo la messa verrà scoperta una targhetta commemorativa dedicata a d. Mario Laurencig. Seguirà un momento conviviale nell’ex scuola elementare di Drenchia.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp