Ob 20-letnici smrti g. Blasutta_In memoria di don Blasutto

V nediejo 14. šetemberja so se na Liesah spomnili na gospuoda Artura Blasutta, ki je bil famoštar na Liesah med 1946 in 1956, ob 20-letnici smarti. Lieška fara je praznovala tudi opasilo cierkve. Pred mašo so požegnili novi križ posvečen vsiem famoštran, ki so dielali na Liesah. Maši, par kateri je pel zbor Podlipo iz Barnasa, je sledila precesija s podobo Matere Božje. Na koncu so požegnili novo igrišče (area giochi). V paleštri na Liesah je sledilo družabno srečanje. Je lepuo in nucno se zmisniti na ljudi, kakor je biu Arturo Blasutto, ki je veliko storiu za tele kraje in je bil celuo preganjan, zatuo ki je guoriu, mašavu in učiu v domačim slovenskim jeziku. G. Arturo Blasutto se je rodil v Viškorši 23. otuberja 1923. Posvečen v duhovnika je biu 19. luja 1936. Imenovan je biu za vikarja v Osojanih, v rezijanski dolini. Med drugo svetovno vojsko je pomagu suojin ljudem in vsien tistin, tudi rezijanskim partizanom, ki so se k njemu obarnili za duhovno in materialno pomuoč. Zauoj tega so ga Niemci preganjali, takuo de je muoru pustit Rezijo. Lieta 1946 je bil imenovan za vikarja na Liesah, kjer začeu pridgati in učiti katekizem po slovensko. Tajne sile so ga močnuo preganjale in so začel večasat čez anj lage. Lieta 1955 so ga predstojniki odstranili iz fare in mu nieso ponudili druge službe. Takuo se je varnu v rojstno vas, kjer je ostal kupe z njega družino do smarti 17. šetemberja 1994. G. Blasutto je puno tarpeu. Ko se je varniu damu, narpriet je molu mašo – bez zuonjenja zuonou – v farni cierkvi, potle mu so prepovedali tudi moliti mašo. V zadnjih lietih svojega življenja je veliko dielu, de bi se varnila v Viškoršo stara tradicija poljubljanja križu.

Domenica 14 settembre a Liessa c’è stata la santa messa per ricordare i vent’anni dalla morte di don Arturo Blasutto che fu parroco di Liessa dal 1946 al 1956.  La celebrazione è iniziata nel cimitero, per benedire la croce restaurata e dedicata a tutti i sacerdoti che hanno operato per il bene della comunità di Liessa. Dopo la santa messa, animata dal coro Pod lipo di Vernasso è stata inaugurata dal sindaco di Grimacco, Eliana Fabello e benedetta dal parroco, don Federico Saracino, la nuova area giochi. E’ seguito pranzo conviviale nella palestra di Liessanella palestra di Liessa. Don Arturo Blasutto nacque a Monteaperta il 23 ottobre 1923. Fu consacrato sacerdote il 19 luglio 1936. Fu parroco di Liessa dal 1946 al 1955, anno in cui fu perseguitato perché predicava e insegnava catechismo in sloveno. Da quel momento si ritirò nel suo paese d’origine insieme alla sua famiglia, dove restò fino alla morte avvenuta il 17 settembre 1994. Don Blasutto fece molto, affinché ritornasse in auge a Monteaperta, il tradizionale bacio delle croci.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp