Ne spreglejte Doma z dne 31. 1. _Primo piano sul Dom del 31 gennaio

»Čezmejno sodelovanje. Od besed k dejanjem.« V petnajstdnevniku Dom z dne 31. januarja je v ospredju čezmejno sodelovanje. Ob 52. novoletnem srečanju Slovencev Videnske pokrajine in Posočja so se, ob prisotnosti podpredsednice slovenske vlade Tanje Fajon, župani z obeh strani meje in predstavniki zamejskih slovenskih organizacij pogovarjali o možnostih razvoja tega skupnega območja, s ključno ugotovitvijo, da se že vrsto let samo dogovarjajo, podajajo take in drugačne zamisli, opozarjajo na težave, sprejemajo idejne zamisli in odločitve, žal pa se razen redkih projektov med lokalnimi skupnostmi vse do danes ni zgodilo nič konkretnega. Torej je potrebno preiti od besed k dejanjem z ustanovitvijo nekega skupnega čezmejnega organa, ki bi skrbel za skupen razvoj Benečije, Rezije, Kanalske doline in Zgornjega Posočja. Govor je bil celo o ustanovitvi EZTS/GECT-a.

«Collaborazione transfrontaliera. Dalle parole ai fatti». Nell’edizione del 31 gennaio, il quindicinale Dom mette in primo piano il tema della collaborazione transfrontaliera. Alla riunione transfrontaliera tra amministratori, che ha preceduto il 52° incontro d’inizio anno tra sloveni della provincia di Udine e del Posočje, a Kobarid lo scorso 20 gennaio, sono intervenuti molti sindaci della Benecia e del Posočje e diversi rappresentanti da vari livelli amministrativi, locali e non solo. Le presenze, che sono il presupposto per dare slancio a una voglia di collaborare sempre presente, c’erano. E in molti hanno espresso proposte concrete di collaborazione, senza però muoversi sulla stessa linea.

UVODNIK / EDITORIALE
Ne pozabimo na zaslužne ljudi / Non dimentichiamo le persone meritevoli
L’OPINIONE / MNENJE
Le ragazze hanno una marcia in più / Dekleta so prevzela pobudo
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Papež napovedal Leto molitve kot pripravo na Jubilej 2025 / Il papa ha annunciato un anno di preghiera in preparazione al Giubileo 2025
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Epifania, un contenitore di riti religiosi, di tradizioni e credenze / Praznik Sv. Treh kraljev je vseboval verske obrede, običaje in verovanja
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
»Kmetijstvu kradejo prihodnost« / «All’agricoltura rubano il futuro»
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Obnovili tudi cerkev v Gorenji Miersi / Ristrutturata anche la chiesa di Merso Superiore
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Da bi ohranili slovenski jezik, je treba imeti ljudi, ki ga bodo govorili / Per salvare la lingua slovena ci vogliono persone che la parlino
Ora l’idea è il Gect dei tre confini / Aktualna je zamisel EZTS na tromeji
Nadzor na meji bo do 19. junija / Controlli al confine fino al 19 giugno
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
La scelta di Denis, 19 anni, è vivere e lavorare a Tamoris / 19-letni Denis se je odločil, da bo živel in delal v Tamorah
Sala audio e video per il bilingue / Soba za avdio in video delavnice na dvojezični šoli
Zufferli lascia soddisfatto dopo vent’anni in Comune / Zufferli se po dvajsetih letih zadovoljen poslavja z občine
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Turismo in bici tra storia e panorami mozzafiato / Turistično kolesarjenje med zgodovinskimi kraji in osupljivimi razgledi
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Zanimanje za večjezični pouk je zdaj / L’interesse per l’insegnamento plurilingue è adesso
REZIJA / RESIA
Le cartoline raccontano / Razglednice pripovedujejo
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Pester praznični mesec kulture v Kinogledališču / Ricco mese di festa della cultura nel teatro di Tolmin
ŠPORT / SPORT
Calcio. Ripresa all’insegna di preziosi pareggi / Nogomet. Ponovno na igrišču v znamenju dragocenih remijev

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp