Ne spreglejte Doma z dne 29. 2._Primo piano sul Dom del 29/2

Petnajstdnevnik Dom z dne 29. februarja postavlja v ospredje imenovanje novega videnskega nadškofa, ki bo msgr. Riccardo Lamba. V nadškofijo bo vstopil po Veliki noči, verjetno v drugi polovici aprila. »Grem v deželo, ki je ne poznam, a kjer imam zelo drage prijatelje. Predstavljam si to deželo, ki je veliko trpela in je imela velike migracijske pojave, bogato s človeštvom, kjer je bila vera utelešena v mnogih svetnikih in postala vidna skozi umetnost,« je rekel v prvi izjavi po imenovanju. Msgr. Riccardo se je rodil v Caracasu v Venezueli 30. novembra 1956 v družini italijanskih emigrantov, ki so se leta 1965 vrnili v Italijo. Po diplomi iz medicine je vstopil v rimsko semenišče in bil posvečen v duhovnika 6. maja 1989.

Nel numero del 29 febbraio il quindicinale Dom dedica particolare attenzione alla nomina del nuovo arcivescovo di Udine, che sarà mons. Riccardo Lamba. Giungerà nell’arcidiocesi dopo Pasqua, molto probabilmente a fine aprile. «Vado in una terra che non conosco, ma dove ho carissimi amici. Mi immagino questa terra, che ha molto sofferto e ha avuto grandi fenomeni di migrazioni, ricca di umanità, dove la fede si è incarnata in tanti santi e resa visibile attraverso l’arte», ha dichiarato dopo la nomina. Mons. Riccardo è nato a Caracas, in Venezuela, il 30 novembre 1956 in una famiglia di emigranti italiani che ha fatto rientro in Italia nel 1965. Dopo la laurea in medicina è entrato in seminario a Roma ed è stato consacrato sacerdote il 6 maggio 1989.

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO
Prihaja msgr. Lamba / Arriva mons. Lamba
UVODNIK / EDITORIALE
Naša Cierku je vičjezična / La nostra Chiesa è plurilingue
L’OPINIONE / MNENJE
Distinguiamo tra laicità e laicismo / Razlikujmo med laičnostjo in laicizmom
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Papež Frančišek je imenovau zdravnika za vidensko Cierku / Per la Chiesa udinese Papa Francesco ha nominato un medico
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Usbetta, la strega di Cravero, toglieva il latte e faceva venire i vermi / Usbetta, čarovnica iz Kravarja, ki je odnesla mleko in zaradi katere je hrana črvavela
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Imeti cilj in vedeti, kako priti do njega / Avere un obiettivo e sapere come arrivarci
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Ob precesiji sladak merikan / In processione anche buona uva fragola
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Vse manj otruok v domačih šuolah a raste zanimanje za slovenski jezik / Nelle scuole delle nostre vallate sempre meno bambini, ma cresce l’interesse per lo sloveno
Na Prešernovi proslavi v ospredju Terska dolina / Serata della cultura slovena, Val Torre in primo piano
Melissa cerca il terzo mandato / Melissa se poteguje za tretji mandat
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Cecilia ed Enrico a Masarolis per una casa con vista mare / Cecilia in Enrico v Mažeruolah za hišo s pogledom na morje
Un’intesa per la lotta ai tumori / Dogovor za boj proti raku
Planinska družina Benečije je parparvla lietošnji program / La Planinska družina Benečije ha definito il programma di quest’anno
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
«Da Barbe Blas», 40 anni nella storia di Salandri-Tistran / Gostilna »Da Barbe Blas« že 40 let zaznamuje zgodovino zaselka Tistran
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Križev pot molijo v italijanščini, slovenščini in drugih domačih jezikih / Via crucis in italiano, sloveno e nelle altre lingue del territorio
REZIJA / RESIA
Orme di sciacallo dorato / Sledovi zlatega šakala
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Od lokalne in čezmejne zgodbe do evropske pobude / Da una storia locale e transfrontaliera a un’iniziativa europea
ŠPORT / SPORT
La Savognese marcia verso la promozione / Sauonska ekipa koraka napredovanju naproti

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp