Ne spreglejte Doma z dne 15. 10._Primo piano sul Dom del 15/10

V petnajstdnevniku Dom z dne 15. oktobra je v ospredju vprašanje poučevanja slovenščine v okviru eksperimentalnega večjezičnega pouka v Kanalski dolini. Na Večstopenjskem zavodu Trbiž potrebujejo vsaj dva učitelja za skupno 36 ur pouka slovenščine, a jih ne najdejo, medtem ko jim je že uspelo pridobiti ustrezne kadre za poučevanje v nemščini in furlanščini. Tvega se, da bo okoli 200 otrok in najstnikov prikrajšanih za slovenščino.

Il quindicinale Dom apre l’edizione del 15 ottobre con la questione dell’insegnamento dello sloveno nell’ambito della sperimentazione plurilingue nelle scuole della Valcanale. L’istituto comprensivo di Tarvisio ha bisogno di almeno due insegnanti di sloveno per 36 ore settimanali di insegnamento, ma non riesce a reperirli, mentre ha già a disposizione quelli di tedesco e friulano. Il rischio è che circa 200 bambini e adolescenti restino senza l’insegnamento dello sloveno.

UVODNIK / EDITORIALE
Oktober je mesec za dušo in telo / Ottobre mese per l’anima e il corpo
L’OPINIONE / MNENJE
Se la Benecia diventa «terra promessa» /
Ko Benečija postane »obljubljena dežela«
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Bog govori v tišini, prosimo za dar poslušanja med sinodo / Dio parla nel silenzio, preghiamo per il dono dell’ascolto durante il sinodo
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Matajur, la mitica «Baba» e il suo stretto rapporto con la comunità / Matajur, slavna »Baba« in njen tesen odnos s skupnostjo
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Ljudje s posebnimi darovi / Persone con doni speciali
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Župnik Azeglio je napravil polno del / Il parroco don Azeglio ha fatto tanti lavori
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Gli agricoltori sorridono per mele e castagne / Letina jabolk in kostanja je kar dobra
Slovenski jezik je zanimiv. Na voljo je več tečajev / La lingua slovena è interessante. A disposizione diversi corsi
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
V Špietru se je začelo novo dvojezično veroučno leto / A San Pietro è iniziato il nuovo anno catechistico bilingue
Pulfero. Vogliono portare i libri a domicilio / V Podbuniescu bi radi dostavljali knjige na dom
San Pietro. Tre ponti tibetani sul Natisone / Špietar. Nad Nedižo nameravajo postaviti tri tibetanske mostove
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Prossenicco con la Madonna del Rosario nel cuore / V Prosnidu imajo Rožnovensko Mati Božjo v srcu
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Na Trbižu bodo odprli nov sedež SSO in Kmečke zveze / A Tarvisio nuova sede della Confederazione delle organizzazioni slovene
REZIJA / RESIA
Il ballo resiano a Sauris / Rezijani so zaplesali v Zahru
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Deseti »Jestival« navdušil obiskovalce / Il 10° «Jestival» ha soddisfatto i visitatori
ŠPORT / SPORT
Merso di Sopra sempre più paradiso degli arrampicatori / Gorenja Miersa je vse bolj
plezalski raj

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp