Ne spreglejte božičnega Doma_Primo piano sul Dom di Natale

Zadnja letošnja številka Doma, z dne 20. decembra, je posvečena Božiču un božičnim praznikom, s posebnim poudarkom na beneške, rezijanske in kanalske običaje. »Vesoljni mir je sad božje roke, ki tudi danes skrivnostno dela v zgodovini človeka,« v uvodniku piše odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza.

L’ultimo numero dell’anno del quindicinale Dom è dedicato al Natale e alle feste natalizie, con un accento particolare alle tradizioni di Benecia, Resia e Valcanale. «La pace universale è frutto della mano di Dio, che anche oggi lavora misteriosamente nella storia dell’uomo», scrive nell’editoriale il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza.

L’OPINIONE / MNENJE
Una democrazia sempre più debole / Vse bolj šibka demokracija
VERSKO ŽIVLJENJE
Božična sveta maša po slovensko 24. decembra, ob 20. uri, v Špietru / Santa messa di Natale in sloveno il 24 dicembre alle 20 a San Pietro
Urniki svetih maš za božične praznike v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini / Gli orari delle sante messe nel periodo natalizio in Benecia, Resia e Valcanale
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
L’albero di Natale affonda le radici nei «misteri» medievali / Božična jelka izvira iz srednjeveških nabožnih predstav
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Moški in kriza srednjih let / I maschi e la crisi della mezza età
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Naredili so veliko škode cerkvi Sv. Lienarta / Hanno fatto tanti danni alla chiesa di San Leonardo
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Comugnaro presidente della Comunità di montagna: ora serve una svolta / Comugnaro predsednik Skupnosti gorskega območja: Potrebujemo preobrat
Ambulatorio a Platischis, anche in montagna si può / Zdravniska ambulanta v Plestiščah je znak upanja za gorsko območje
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Progetto transfrontaliero per lo sviluppo economico / Čezmejni projekt za gospodarski razvoj
Otroci so se tudi letos veselili obiska Sv. Miklavža / Anche quest’anno bambini felici per la visita di San Nicolò
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Don Renzo, un pastore che profuma del suo gregge
Duhovnik Renzo, pastir, ki diši po svoji čredi
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Vesel Božič bodo s pesmijo letos vsem zaželeli vnaprej / Gli auguri di Natale col canto quest’anno in anticipo
REZIJA / RESIA
Col folclore nel cuore / S folkloro v srcu
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
December na Kobariškem tudi s pridihom dobrodelnosti / Dicembre a Caporetto anche all’insegna della solidarietà
ŠPORT / SPORT
Calcio. Ultime partite prima della sosta / Nogomet. Zadnje tekme pred božičnim odmorom

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp