Ne prezrite prvega letošnjega Doma_Ecco il primo Dom dell’anno nuovo

V prvi letošnji številki petnajstdnevnika Dom je glavna tema Dan emigranta. Jubilejna 60. izvedba prireditve, ki velja za najpomembnejšo Slovencev videnske pokrajine, je postavila v ospredje mlade obraze slovenske skupnosti v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Mladi so oblikovali in povezovali kulturni program, so bili govorniki, so ojačali skupino Beneškega gledališča. S tem so zbudili upanje, da se dolinam pod Matajurjem, Kaninom in Višarjami pišejo boljši časi.

Nel primo numero di quest’anno del quindicinale Dom, l’apertura è dedicata al 60° Dan emigranta. La principale manifestazione della comunità slovena della provincia di Udine ha messo in evidenza i volti giovani di Benecia, Resia e Valcanale. Ciò ha suscitato la speranza che per le valli all’ombra del Matajur, del Canin e del Lussari si prospettino tempi migliori.

UVODNIK / EDITORIALE
Pogumno v novo leto / Nell’anno nuovo con coraggio
L’OPINIONE / MNENJE
Ci sono le premesse per un risveglio / Obstajajo predpogoji za prebujanje
VERSKO ŽIVLJENJE
Sveti oče: »Cerkev in svet potrebujeta Marijo« / Il santo padre: «La Chiesa e il mondo hanno bisogno di Maria»
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«G M B», l’acronimo dei Magi tra devozione e superstizione / »G M B«, akronim Treh kraljev med pobožnostjo in vražo
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Jezik je temelj identitete / La lingua è il fondamento dell’identità
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Iz cerkve je izginilo veliko stvari / Dalla chiesa sono sparite tante cose
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Mladi obraz 60. Dneva emigranta / Il volto giovane del 60° Dan emigranta
«Ma la miglior medicina si fa a casa del paziente» / »Najboljša zdravstvena oskrba se nudi pri bolniku doma«
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
»Gojimo upanje in ne pustimo, da nam tema zagrne srce« / «Coltiviamo la speranza e non lasciamo che il buio ci copra il cuore»
400 mila euro per la grotta di Antro / 400 tišoč evrov za Landarsko jamo
Formare imprenditori locali, parte la sfida di «Nascemed» / Združenje »Nascemed« bo formiralo krajevne podjetnike
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Elio Berra, tra Est e Ovest, ma col cuore a Taipana / Elio Berra med Vzhodom in Zahodom, a s srcem v Tipani
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Tra Ugovizza e Valbruna arriva la malga per bambini / Med Ovčjo vasjo in Ukvami nastaja otroška koča
REZIJA / RESIA
Il mite impegno di Luigia / Luigino nežno prizadevanje
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Pokopani dostojno in spoštljivo / Sepolti con dignità e rispetto
ŠPORT / SPORT
Calcio. Nei recuperi in palio punti davvero pesanti / Nogomet. Zaostale tekme bodo dodelile dragocene točke

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp