Ne prezrite Doma z dne 31. julija_Primo piano sul Dom del 31 luglio

Tiskana izdaja Doma z dne 31. julija postavlja v ospredje žalostno obletnico. Pred 90 leti, ob Rožinci 1933 je Mussolini prepovedal slovenščino v cerkvah Benečije. »Čas je, da se preneha z rabo slovenskega jezika,« so orožniki zagrozili duhovnikom. Nato so zasegli slovenske katekizme. Prepoved predstavlja bolečo prelomnico v zgodovini Benečije. »Naše ljudstvo se bo spomnilo na sedanje sveto leto kot na eno izmed najbolj nesrečnih let, ki jih je doživelo, kajti v tem letu jim je bil odvzet duhovni kruh,« je videnskemu nadškofu napisal msgr. Ivan Trinko.

L’edizione del Dom del 31 luglio pone in primo piano un triste anniversario. Novant’anni fa, nei giorni precedenti la solennità dell’Assunta (Rožinca), ai sacerdoti della forania di San Pietro al Natisone fu notificato il decreto governativo che proibiva l’uso della lingua slovena nelle celebrazioni liturgiche e nell’insegnamento del catechismo, mettendo fine a una prassi millenaria della Chiesa locale. L’ordinanza, voluta e firmata dallo stesso duce Benito Mussolini, fu l’apice della politica snazionalizzatrice ed etnocida intrapresa dall’Italia fin dall’annessione della Slavia al regno sabaudo e spinta al massimo dal regime fascista.

UVODNIK / EDITORIALE
Začeu je pridigati po italijansko … / Iniziò a predicare in italiano …
L’OPINIONE / MNENJE
C’è il rischio di un’indentità folcloristica / Tvegamo folkloristi
čno identiteto
VERSKO ŽIVLJENJE
Papež: »Sejamo tako kot Jezus Božjo Besedo?« / Il papa: «Seminiamo come Gesù la Parola di Dio?»
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«Balavanti» e «Benandanti» propiziavano la fertilità dei campi / »Balavanti« in »Benandanti« so izprošali rodovitna polja
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Ena nedelja na leto seveda ni dovolj / Un domenica all’anno di certo non basta
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
»Naj nadškof podpre Slovence« / «L’arcivescovo sostenga gli sloveni»
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Pred 90 leti je duče prepovedal slovenščino v cerkvah Benečije
/ 90 anni fa Mussolini proibì la lingua slovena nelle chiese della Benecia
Ro
žinca je največji Marijin praznik in je ljudem še posebej pri srcu / L’Assunta è la più grande festa mariana e ai fedeli sta particolarmente a cuore
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Segnali positivi dal turismo, case vacanze più 15 per cento / Spodbudne novice iz turizma, 15-odstotna rast najema apartmajev
In viaggio lungo la provinciale 45 / Potovanje ob pokrajinski cesti štv. 45
Poletje z projekti Zavoda za slovensko izobraževanje / Estate con i progetti dell’Istituto per l’istruzione slovena
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Festa della meda tra sport, benessere e famiglia /
Praznik kope je tudi praznik športa in družine
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Pred začetkom šolskega leta naj bi imeli učno osebje / Insegnanti a disposizione già prima dell’inizio dell’anno scolastico
REZIJA / RESIA
Arrotini di Resia in festa / Praznik rezijanskih brusačev
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Blaž Zorko, novomašnik posoških korenin / Blaž Zorko, sacerdote novello con radici nella valle dell’Isonzo
ŠPORT / SPORT
Beneški in kobariški planinci osvojili tudi vrh Grigna / Gli escursionisti di Benecia e Kobarid sul Grigna
PRILOGA / INSERTO
Sveta Marija iz Porčinja. Vnebovzetje 2023 / Santa Maria di Porzus. Assunzione 2023

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp