Ne spreglejte Doma z dne 14. 2._Primo piano sul Dom del 14/2

Kar 35 mladih obiskuje master združenja »Nascemed«, ki namerava vzgojiti profesionalce za trajnostni razvoj Nediških in Terskih dolin. V petnajstdnevniku Dom z dne 14. februarja je v ospredju želja po možnostih za preporod naših dolin. V okviru masterja Združenja »Nascemed« so predvidevali 20 tečajnikov, a je povpraševanje bilo tako veliko, da so morali število mest skoraj podvojiti. Ob otvoritvi je bilo vzdušje optimistično in polno upanja. Skupaj s turističnim projektom »Benečija 2028«, ki ga izvaja Inštitut za slovensko kulturo, pobuda predstavlja konkreten znak, da je z novimi pristopi preporod Benečije možen.

Ben 35 giovani frequentano il master promosso dall’associazione «Nascemed», che si propone di formare figure professionali poer uno sviluppo sostenibile delle Valli del Torre e Natisone. Nell’edizione del 14 febbraio, il quindicinale «Dom» richiama l’attenzione sulla sete di possibilità di rinascita per le nostre vallate. Nell’ambito del master promosso da «Nascemed» erano previsti 20 corsisti, ma la richiesta è stata così grande che è stato necessario quasi raddoppiare il numero di posti disponibili. Anche per questo all’evento di apertura l’atmosfera era carica di ottimismo e speranze. Insieme al progetto di sviluppo turistico «Benečija 2028», promosso dall’Istituto per la cultura slovena-Isk, iniziative come questa rappresentano una dimostrazione concreta di come una rinascita della Benecia, attraverso approcci nuovi, sia possibile.

UVODNIK / EDITORIALE
Post je cajt spreobrnjenja / La Quaresima, tempo per convertirsi
L’OPINIONE / MNENJE
Quando la mucca aveva tempo per crescere / Ko je krava imela čas, da odraste
VERSKO ŽIVLJENJE
Post 2024. »Skozi puščavo nas Bog vodi v svobodo« / Quaresima 2024. «Attraverso il deserto Dio ci conduce alla libertà»
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Le campane erano i «cani da guardia» contro i malefici delle streghe / Zvonovi so bili »psi čuvaji« proti urokom čarovnic
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Drža otroka in cestninarja / L’atteggiamento del bambino e del pubblicano
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Nova cesta je spremenila vas / La nuova strada ha cambiato il paese
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Dan slovenske kulture bo 25. februarja v Čedadu / Il 25 febbraio a Cividale Giornata della cultura slovena
«Abbiamo portato posti di lavoro» / »Prinesli smo delovna mesta«
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Tudi letos je pust privabil in razveselil veliko ljudi / Anche quest’anno il pust ha richiamato molta gente e portato tanta allegria
Affidati i lavori per l’area boulder / Poverili so dela za ureditev stene za balvansko plezanje
Huda demografska zima kaže zobe tudi pri vpisih v dvojezično šolo / L’inverno demografico mostra i denti anche nelle iscrizioni alla scuola bilingue
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Ore di sloveno in programma nei plessi di Attimis e Faedis / Ure slovenščine v načrtu tudi v šolah v Ahtnu in Fojdi
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Stara podoba Lipalje vasi v skoraj 150 toponimih / San Leopoldo com’era una volta in 150 toponimi
REZIJA / RESIA
Il pust, usanza comune / Pust je skupni običaj
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Zapelo je petnajst zborov / Quindici cori in canto
ŠPORT / SPORT
Savognese, in testa e due partite in più/ Sauonska ekipa vodi in ima dve tekmi več

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp