Nasmeh in odprtost monsinjorja Mateuciga_Il sorriso di monsignor Mateucig

Pred blagoslovom plošče/Prima della benedizione della lapide
Pred blagoslovom plošče/Prima della benedizione della lapide

V četrtek, 28. junija, se je v cerkvi Sv. Egidija v Žabnicah odvijala maša v spomin na pokojnega vaškega župnika in rektorja svetišča na Sv. Višarjah Dionisija Mateuciga, ki je skupnost za vedno zapustil avgusta 2016, v 78. letu starosti. Dogodka so se udeležili številni domačini iz celotne Kanalske doline, kot tudi sorodniki in prijatelji pokojnega monsinjorja.
Somaševanje v italijanščini in slovenščini je ob tej priliki vodil g. Karel Bolčina, sicer štandreški župnik in dekan ter vikar za Slovence v goriški nadškofiji. Med duhovniki, ki so v Kanalsko dolino prišli, da bi somaševali z njim, je bil tudi msgr. Marino Qualizza. V polni cerkvi Sv. Egidija se je med pridigo g. Bolčina spomnil lika msgr. Mateuciga, ki je v svojem življenju bil pripravljen slediti Jezusu in se dejansko darovati. Pokojni duhovnik, ki je gotovo pustil sled v okviru skupnosti, v katerih je v letih služboval, je poleg italijanščine govoril tudi slovensko, saj je korenine imel v vasici Pačuh v občini Dreka. Msgr. Mateucig, ki je nekako bil narodno zaveden, je govoril tudi furlansko in nemško in prav tako v štirih jezikih je mašo glasbeno obogatil domači Cerkveni pevski zbor.

Po maši je g. Bolčina blagoslovil spominsko ploščo z napisom v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini, ki jo je žabniška skupnost darovala in dala postaviti na zunanjo steno cerkve Sv. Egidija. Slovesno odkritje plošče sta obogatila tako glasba Pihalne godbe iz Kanalske doline kot petje moškega pevskega zbora iz Žabnic. Pokojnega monsinjorja Mateuciga sta se ob tej priliki spomnila župan Občine Trbiž, Renzo Zanette, in odbornica za kulturo Občine Dreka, Viviana Zuodar. Trbiški župan Renzo Zanette se je še posebej spomnil, kako je bil Mateucig vedno pripravljen podpirati pobude, ki so nastale v okviru skupnosti. Kot človek je imel odprt in nežen značaj.
Dreška odbornica za kulturo Viviana Zuodar, ki je med drugim nečakinja pokojnega monsinjorja, ga je pa videla vedno nasmejanega. Po njenih besedah naj bi v preteklosti msgr. Dionisio Mateucig večkrat izražal željo, da bi se lahko v starih letih vrnil v rojstno vas Pačuh in tam živel zadnja leta. Potem, ko je prišel v Žabnice, da bi tam služboval kot župnik in rektor v svetišču na Sv. Višarjah, se je pa v te kraje zaljubil, tako da ni pustil višarske Matere Božje do zadnjega trenutka, dokler ga ni bolezen premagala.
Po oživitvi spomina na rajnega monsinjorja, je g. Bolčina v slovenščini blagoslovil ploščo, ki jo je nato odkrila Mateucigeva sestra. Po končani slovesnosti so se številni prisotni še ustavili v Žabnicah, kjer je vaška skupnost v sodelovanju z Združenjem Cernet pripravila manjšo družabnost za vse.

Plošča na zunanji steni cerkve Sv. Egidija/La lapide sulla parete esterna della chiesa di Sant'Egidio
Plošča na zunanji steni cerkve Sv. Egidija/La lapide sulla parete esterna della chiesa di Sant’Egidio

Giovedì, 28 giugno, nella chiesa di Sant’Egidio di Camporosso/Žabnice, è stata celebrata una messa in ricordo di Dionisio Mateucig. Il defunto parroco del paese e rettore del santuario di Monte Lussari/Svete Višarje è mancato alla comunità nell’agosto del 2016, a 78 anni. All’evento hanno partecipato molte persone provenienti da tutta la Valcanale, come anche parenti e amici del defunto monsignore. In quest’occasione, a presidere la concelebrazione in italiano e sloveno è stato don Carlo Bolčina, parroco e decano di Sant’Andrea di Gorizia/Štandrež e vicario per i fedeli di lingua slovena dell’arcidiocesi di Gorizia. Tra i sacerdoti giunti in Valcanale per concelebrare insieme a lui c’era anche monsignor Marino Qualizza. In una chiesa di Sant’Egidio piena di fedeli, durante la predica don Bolčina ha ricordato la figura di monsignor Mateucig, che nel corso della propria vita è stato pronto a seguire Gesù e, di fatto, a donarsi. Il defunto sacerdote ha, di certo, lasciato un’impronta nelle comunità in cui ha prestato servizio negli anni. Avendo le proprie radici nel paese di Paciuch/Pačuh, in comune di Drenchia, oltre all’italiano monsignor Mateucig parlava anche il dialetto sloveno. Era consapevole delle proprie radici etniche e linguistiche slovene, ma parlava anche friulano e tedesco. Allo stesso modo, la celebrazione è stata arricchita dai canti del coro parrocchiale di Camporosso in quattro lingue.

Dopo la messa don Bolčina ha benedetto la lapide commemorativa con iscrizione in italiano, sloveno, tedesco e friulano che la comunità di Camporosso ha donato e fatto collocare sulla parete esterna della Chiesa di Sant’Egidio. Lo scoprimento solenne della lapide è stato accompagnato sia dalla musica del Gruppo bandistico della Valcanale sia dal canto del Coro maschile di Camporosso. In questo momento, a ricordare il defunto monsignore sono stati il sindaco del Comune di Tarvisio/Trbiž, Renzo Zanette, e l’assessore alla Cultura del Comune di Drenchia, Viviana Zuodar. Il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, ha ricordato soprattutto come Mateucig sia sempre stato pronto a sostenere le iniziative che sorgevano in seno alla comunità. Come persona aveva un carattere aperto e mite. L’assessore alla Cultura di Drenchia, Viviana Zuodar, che è, tra l’altro, anche nipote del defunto monsignore, lo vedeva sempre con il sorriso. Come detto da Zuodar, in passato monsignor Mateucig avrebbe più volte espresso il desiderio di tornare da vecchio a Paciuch, il proprio paese natale, per trascorrervi gli ultimi anni della propria vita. Dopo essere giunto a Camporosso per prestare servizio come parroco e rettore del vicino santuario di Monte Lussari, si è innamorato di questi luoghi e non ha lasciato la Madonna di Lussari fino all’ultimo momento – finché la malattia non ha avuto la meglio su di lui. Dopo il momento di ricordo del defunto monsignore, don Bolčina ha benedetto in sloveno la lapide, che è stata poi scoperta dalla sorella di Mateucig. Al termine della cerimonia solenne, i numerosi presenti si sono fermati a Camporosso, dove la comunità paesana, in collaborazione con l’Associazione/Združenje Cernet, ha preparato un piccolo rinfresco per tutti.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp