Na Trbižu nujno potrebujejo učitelja_Tarvisio, serve un maestro di sloveno

Na Večstopenjskem zavodu Trbiž nujno potrebujejo učitelja slovenščine, ki naj bi v otroškem vrtcu in osnovni šoli na Trbižu pomagal pri izvajanju projekta poskusnega večjezičnega pouka v šolskem letu 2022/2023. Večjezični pouk trenutno redno izvajajo v otroškem vrtcu in osnovni šoli v Ukvah, na Trbižu še ne.

Učitelj naj bi na Trbižu delal skupno 27 ur na teden. 25 ur tedensko naj bi poučeval v razredih, 2 uri na teden naj bi pouk načrtoval. Kandidati morajo biti slovenskega maternega jezika ali jo obvladati vsaj na ravni B2 glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike. Učitelj bo slovenski jezik poučeval kot predmet; poleg tega bo skupaj z drugim učiteljem poučeval tudi v slovenščini nekatere predmete. Vsak teden naj bi okvirno delal od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 17.00 za mesečno plačo v višini okoli 1500 evrov. Pogodba, ki naj bi trajala do 10. junija, naj bi verjetno obnovili za šolsko leto 2023-2024.

Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na Zadrugo Cramârs, ki od februarja letos sledi izvajanju poskusnega projekta večjezičnega pouka, sicer na telefonsko številko 0433 41943.

Pomanjkanje ustreznih učnih kadrov za slovenski jezik v Kanalski dolini je zelo važno odprto vprašanje. Univerzi v Trstu in Vidnu vzgajata učitelje za vrtce inosnovne šole, sicer v okviru petletnega univerzitetnega študijskega programaScienze della formazione primaria – Corso di laurea magistrale a ciclo unico. Tudi v Vidnu obstaja specifičen študijski program za šole s slovenskim učnim jezikom.

Kdor magistrira iz tega programa, lahko pa poučuje v šolah s slovenskim učnim jezikom – ne pa v šolah z italijanskim učnim jezikom. Tako ne sme biti učitelj na Trbižu in Naborjetu-Ovčji vasi. Navadni program ne daje možnosti študija slovenščine.

Odkoder torej učitelji slovenščine za vrtce in osnovne šole v Kanalski dolini, ki spadajo med šole z italijanskim učnim jezikom? Potem, ko so se tega zavedali, so že v zadnjih letih razni študentje (tudi iz Kanalske doline) hitro prestopili iz »slovenskega« v navaden program. Zakone in predpise bi bilo treba spremeniti. (l. l.)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp