Na otvoritvi hrama nov optimizem_Nuova sede e nuovo ottimismo

5dvorisceNa otvoritvi (inauguracionu) postrojenega, prerunega in dozidanega hrama dvojezičnega vičstopenjskega inštituta v Špietru, ki so ga poimenovali po ustanovitelju dvojezične šuole Pavlu Petričiču, so se Benečani in vsi Slovenci v videnski provinci nalili optimizma in trošta v telih cajtah, v katerih demografsko stanje je takuo čarno, de je težkuo gledati naprej. Pa prù zgodba tele šuole kaže, de se na smie obupati, de se more, se spet postaviti na noge še buj lepi in močni.
V saboto, 11. marča, je biu praznik, kakor se jih je malo videlo v Benečiji. Zbralo se je na stuojke ljudi, bluo je puno otruok in mladih ter veliko število predstavniku oblasti, celuo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
»Gaspuod predsednik, vas pozdravem v našem domačem jeziku. Muormo dielati vsi kupe. Dielati, de naša domača družina ostane živa v teli naši dolini. Gaspuod predsednik, nam na ostaja puno cajta. Vsak človek tele zemlje se muore čuti doma in dielati, za rešti naše skupne probleme,« mu je jau domači šindik Mariano Zufferli, ki je narbuj zaslužen, de je zgodba okuole sedeža dvojezičke šuole paršla do takuo veselega konca.
V dvojezični šuoliCse otroci navajajo na življenje, v katerem je trieba spoštovati drugačnost in ostati zvesti svoji tradiciji,« je odguoriu Pahor. Po glasu se je čulo, de je biu močnuo prehlajen, a »za nič na svietu ne bi želeu zamuditi tele čudovite prireditve, donas, tle v Špietru,« je jau.
V svojem govoru je predsednik Pahor izpostaviu pomembno sporočilo dneva, ki pravie, de »vsak od nas guori svoj materni jezik, je part svojega naroda in hkrati vsi parpadamo adni buj saroki evropski domovini, ne samo zatuo, ki tela tolerira naše drugačnosti, ampà jih tudi valorizira.« Dodau je, da je jezik stabar vsakega naroda, in prù špietraska dvojezična šuola je stabar Slovencu v Benečiji. V nji se otroci učé in odraščajo v dvieh jezikih, v slovenskem in italijanskem, kar je izjemnega pomiena za njih izobrazbo, identiteto in dušo.
Pahor je govor zaparu z mislijo, de muoramo varvati svojo identiteto, na posebno vižo v jeziku, in spoštovati te druge, saj prù tuole garantira vsiem nam mernuo in šigurno življenje. Te mladim, ki šele vstopajo v anj, pa daje trošt, de bodo s svojimi talenti lahko uresničili svoje sanje.
S slovenske strani so bli parsotni tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, generalna konzulka v Tarstu Ingrid Sergaš in nekateri posoški župani.
Za avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino je guoriu podpredsednik Sergio Bolzonello. »Zaviedati se muoramo, de tle v Špietru donas doživljamo zgodovinski moment. Tela otvoriteu nie le simbolično dejanje, ampa konkretno dejanje, ki se pozna v življenu družin in vzdiga raven pravic in varvanja slovenske skupnosti. V naši deželi smo znali armonizirati drugačnosti in zatuo je Furlanija Julijska krajina za zgled drugim,« je jau. Parsotni so bli tudi predsednik regionalnega sveta Franco Iacop, podpredsednik Igor Gabrovec, odbornici Loredana Panariti in Maria Grazia Santoro, svetnika Stefano Pustetto in Giuseppe Sibau.
Guoriu je tudi predsednik videnske province Pietro Fontanini. Pohvalu je dvojezično šuolo in poudaru, kakuo je znati dva jezika nucno za kulturo, za dielo in celuo za zdravje. Med drugimi predstavniki province je biu domači konsiljer Fabrizio Dorbolò. V imenu šolskega sveta je guorila predsednica Elena Domenis. Pozdravila sta tudi predsednika slovenskih krovnih organizacij Walter Bandelj in Rudi Pavšič, ki sta prehodila težko a upešno pot dovojezične šuole in pozdravila nje imenovanje po Pavlu Petričiču. »Šuola je za našo skupnost narbuj velik kapital, v kater je vriedno še naprej investirati. Potriebno je dvojezični špietarski model nesti tudi v druge doline, kjer živé Slovenci,« je zaključu Bandelj. Govor je imiela tudi poslanka v rimskem parlamentu Tamara Blažina. Parsotna je bla tudi poslanka Serena Pellegrino.
Parva je guorila direktorca dvojezičnega vičstopinjskega inštituta Sonja Klanjšček. Dotaknila se je na posebno vižo poimenovanja šuole po Petričiču in jala, de »ime pomaga, de se ušafaš in de rasteš ku človek in skupnost«. O ustanovitelju je natuo poviedala soustaniviteljca Živa Gruden.
Postrojen sedež sta požegnila špietraski famoštar g. Michele Zanon in sauonski g. Natalino Zuanella. »Mier teli šuoli in viem tistim, ki v nji dielajo in se učé. Požegnemo na posebno vižo otroke, ki hodijo in bojo hodili v telo našo šuolo,« je jau g. Zuanella. (E. G.)

5Zuanella ZanonBilingue anche la benedizione, impartita dai parroci di San Pietro al Natisone, don Michele Zanon, e di Savogna, don Natalino Zuanella, all’inaugurazione ufficiale della ristrutturata e ampliata sede dell’istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano, ora intitolato al fondatore Pao-lo Petricig, svoltasi nel capoluogo della Slavia sabato 11 marzo. È stata una giornata di gran festa per i quasi trecento allievi e le loro famiglie, il personale docente e non docente, per le Valli del Natisone e l’intera comunità slovena della provincia di Udine dopo sette anni di tribolazioni e forte impegno, da quando l’edificio di viale Azzida era stato sgomberato per problemi di staticità.
Ospite d’onore della cerimonia è stato il presidente della Slovenia, Borut Pahor, che nel suo discorso a braccio ha lanciato «agli sloveni ed europei, agli italiani ed europei, ai friulani ed europei» un monito per la difesa dei valori fondanti dell’Europa unita. «Ognuno di noi – ha detto – parla la propria lingua materna, appartiene al proprio popolo e nello stesso tempo tutti facciamo parte di una patria più ampia, che non solo riconosce le nostre diversità, ma le esalta. La lingua è elemento identitario di ogni popolo e proprio questa scuola è elemento centrale degli sloveni della Benecia. In essa i bambini imaparano e crescono in due lingue, in sloveno e in italiano, il che è di eccezionale importanza per la loro educazione, identità e anima. Gli allievi di questa scuola si preparano alla vita, nella quale è necessario rispettare le diversità nella fedeltà alla propria tradizione».
A nome del Friuli Venezia Giulia è intervenuto il vicepresidente, Sergio Bolzonello. «Dobbiamo avere la consapevolezza – ha affermato – che oggi qui stiamo concretamente costruendo un momento di storia. Stiamo compiendo un gesto che non è solo simbolico: il nostro è un atto che si può vedere e toccare, che incide sulla vita delle famiglie e che alza il livello dei diritti e delle tutele dovute alla comunità slovena. Alza cioè il livello di civiltà di tutti».
Il sindaco, Mariano Zufferli, che ha dato la spinta decisiva alla ristrutturazione, si è detto «orgogliosissimo del risultato» e, parlando nel dialetto sloveno della Bencecia, ha evidenziato l’esigenza dell’impegno di tutti per una comunità vitale sul territorio. «Ogni abitante di questa terra deve sentirsi a casa e lavorare per la soluzione dei problemi comuni», ha affermato.
Da parte sua, il presidente della Provincia di Udine, Pietro Fontanini, ha sottolinato il fatto che «con l’adesione all’offerta formativa dell’istituto bilingue le famiglie dimostrano di credere nel valore aggiunto del bilinguismo, quale investimento per l’individuo e la società tutta».
Alla cerimonia, iniziata con i saluti di benvenuto del sindaco, Mariano Zufferli, e della dirigente scolastica, Sonja Klanjšček, hanno preso parte, tra quasi 500 persone, anche il ministro degli Sloveni nel mondo, Gorazd Žmavc, la console slovena a Trieste, Ingrid Sergaš, il prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto, le deputate Tamara Blažina e Sereno Pellegrino, gli assessori regionali Mariagrazia Santoro e Loredana Panariti, il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Iacop e Igor Gabrovec, diversi consiglieri regionali, molti sindaci delle Valli del Natisone e delle zone limitrofe della Slovenia, nonché i presidenti di Skgz e Sso, le due principali organizzazioni slovene in Italia, Rudi Pavšič e Walter Bandelj.
Terminata l’inaugurazione, Pahor, accolto dal presidente dell’Istituto per la cultura slovena, Giorgio Banchig, ha visitato il museo multimediale «Smo», quindi a Pulfero ha incontrato i rappresentanti della minoranza slovena assieme al ministro Žmavc. (R. D.)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp