Na obisk k ljubljanskemu nadškofu_In visita all’arcivescovo di Lubiana

11Srecanje z ljubljanskim nadskofomV ponedeljek, 28. avgusta, se je na ordinarjatu ljubljanske nadškofije odvijalo spoznavno srečanje med nadškofom Stanislavom Zoretom in delegacijo, ki so jo sestavljali predsednica Sveta slovenskih organizacij za vidensko pokrajino in združenja Cernet, Anna Wedam, ukovški zborovodja Osvaldo Errath, ukovška cerkvena pevka Lucia Mischkot in predsednik združenja Blanchini, Giorgio Banchig.

Delegacija je nadškofu Zoretu predstavila želje, pričakovanja in problematike Slovencev videnske pokrajine, s posebnim ozirom na cerkveno področje. V Kanalski dolini trenutno ostaja edini stalni slovenski duhovnik g. Mario Gariup, ki v Ukvah še mašuje pretežno v slovenščini.

Posebno vlogo pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture ohranja petje in v Ukvah še posebej vaški Cerkveni pevski zbor. Prav tako pomebno vlogo pri ohranjanju slovenske kulture ima petje tudi v Žabnicah, kjer pa eno leto po smrti vaškega župnika in rektorja svetišča na Višarjah msgr. Dionisija Mateuciga, so še brez stalnega duhovnika. Na Višarjah je odgovoren za pastoralne dejavnosti pater Peter Lah, ki obvlada slovenščino, italijanščino in nemščino in prebira tudi v furlanščini. Trbiški župnik g. Claudio Bevilacqua, ki je sedaj tudi župnjiski upravitelj v Žabnicah, pa ostaja na Višarjah odgovoren na splošno.

Nadškof Zore je razložil, da se ob pomanjkanju poklicev Cerkev v Sloveniji znaša pred dilemo, kako pomagati Slovencem v izseljenstvu ali v zamejstvu. Prisotne je opozoril, da je za župnijo Žabnice in svetišče na Višarjah odgovorna videnska nadškofija, pri kateri naj bi se odločili, da bo za pastoralne dejavnosti v svetišču na Višarjah tudi v prihodnosti odgovoren pater Lah. (Luciano Lister)

Lunedì, 28 agosto, all’ordinariato dell’arcidiocesi di Ljubljana si è svolto un incontro tra l’arcivescovo Stanislav Zore e una delegazione composta da Anna Wedam, presidente per la provincia di Udine della Confederazione delle organizzazione slovene-Sso e presidente dell’Associazione/Združenje Cernet, Osvaldo Errath, dirigente del Coro parrocchiale di Ugovizza/Ukve, Lucia Mischkot, membro del Coro parrocchiale di Ugovizza e Giorgio Banchig, presidente dell’Associazione/Združenje Blanchini.

Durante l’incontro la delegazione ha portato all’attenzione dell’arcivescovo Zore aspirazioni, aspettative e problematiche degli sloveni della provincia di Udine, con particolare riguardo all’ambito religioso. Al momento, in Valcanale quale unico sacerdote bilingue è rimasto don Mario Gariup, che a Ugovizza officia ancora prevalentemente in sloveno.

Nel mantenimento dello sloveno un ruolo importante è giocato dal canto, a Ugovizza soprattutto dal Coro parrocchiale del paese. Il ruolo che il canto gioca nel mantenimento di lingua e cultura slovene è altrettanto importante a Camporosso/Žabnice. Lì, a un anno dalla morte di mons. Dionisio Mateucig, parroco del paese e rettore del santuario di Lussari/Svete Višarje, ancora manca un sacerdote stabile. A Lussari il responsabile delle attività pastorali è padre Peter Lah, che parla sloveno, italiano e tedesco e legge anche il friulano. A livello generale il responsabile di Lussari resta don Claudio Bevilacqua, parroco di Tarvisio/Trbiž, che ora è anche amministratore parrocchiale a Camporosso.

L’arcivescovo Zore ha spiegato come anche in Slovenia, a fronte della scarsità di vocazioni, ci si trovi di fronte a un dilemma: come aiutare gli sloveni emigrati e quelli delle minoranze d’oltreconfine? Ricordando come la parrocchia di Camporosso e il santuario di Lussari dipendano dall’Arcidiocesi di Udine, ha spiegato come là sia stato deciso, per il momento, che anche in futuro il responsabile delle attività pastorali al santuario di Lussari resterà padre Lah.

Banchig ha presentato all’arcivescovo il documento comune con cui la redazione del Dom, l’Associazione Blanchini e l’Associazione Cernet hanno formulato alcune proposte nell’ambito del progetto di riforma dell’arcidiocesi di Udine.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp