Med velikonočnimi običaji in vero_Tra tradizioni pasquali e fede

11Uahtanje v Ovcji vasiAnche quest’anno in Valcanale, nei giorni precedenti la Pasqua, si sono svolte diverse usanze locali, alcune antiche e fortemente legate alla fede cristiana. In alcuni paesi, però, fino all’ultimo è stato corso il rischio che il loro regolare svolgimento fosse interrotto.

Don Mario Gariup, parroco a Malborghetto e Ugovizza, ha 77 anni e da qualche tempo ha problemi di salute. La celebrazione delle funzioni religiose, alle quali sono collegate diverse tradizioni pasquali, si è trovata, così, legata alla disponibilità di sacerdoti che lo sostituissero. Ricordiamo ai lettori che dalla parrocchia di Malborghetto dipendono anche le chiese filiali di Bagni di Lusnizza e Santa Caterina, mentre da quella di Ugovizza la chiesa filiale di Valbruna. Tra le orazioni liturgiche del Venerdì santo e la veglia del Sabato santo a Ugovizza e Valbruna, e dalla messa del Giovedì santo a Malborghetto, è ancora viva la tradizione della guardia dei Corpi pompieri volontari al Santo Sepolcro, dove l’ostensorio col Santissimo è esposto all’adorazione dei fedeli.

Perchè la tradizione si svolgesse senza interruzioni (senza soffermarci sull’importanza del suo svolgimento ininterrotto per il suo mantenimento), non essendoci parroci che venissero a celebrare il venerdì santo e il sabato santo, il Corpo pompieri volontari di Valbruna si è rivolto a padre Peter Lah, responsabile delle attività pastorali al santuario del Monte Lussari, che durante il periodo pasquale si trovava al santuario per la cura dei fedeli.

Grazie a padre Lah è venuto a celebrare a Valbruna, permettendo anche lo svolgimento regolare della tradizione, il suo studente padre Gabriel, del Camerun. Ricordiamo, infatti, che P. Lah è professore straordinario alla facoltà di Scienze sociali dell’Università Gregoriana di Roma.

A benedire i cibi il Sabato santo, invece, è venuto da Udine a Santa Caterina, Bagni di Lusnizza, Ugovizza e Valbruna don Giovanni Driussi, che a Ugovizza ha presieduto le celebrazioni il Giovedì santo, il Venerdì santo, il Sabato santo e nel giorno di Pasqua. A Malborghetto ha, invece, guidato la Via Crucis il Venerdì santo e celebrato la messa a Pasqua. La messa pasquale non è mancata neanche a Bagni di Lusnizza. A Malborghetto, dove l’uso della guardia al Sepolcro è ripreso da alcuni anni, fino all’anno scorso il Corpo pompieri volontari la effettuava dalla celebrazione del Giovedì santo a quella del Sabato. Quest’anno è iniziata dopo la Via Crucis di Venerdì e terminata il Sabato. Senza la veglia del sabato, l’ostensorio è rimasto nel Sepolcro fino alla messa di Pasqua. (Luciano Lister)

V Kanalski dolini so se tudi za letos v dneh pred Veliko nočjo odvijale stare navade, ki so močno povezane s krščansko vero. V nekaterih vaseh so pa skoraj do zadnjega tvegali, da bi se njihovo nemoteno odvijanje prekinilo. Duhovnik Mario Gariup, ki je župnik v Naborjetu in Ukvah, ima že nekaj časa zdravstvene težave, tako da je darovanje obredov, s katerimi so bili povezani običaji, bilo odvisno od razpoložljivosti nadomestnih duhovnikov. Poslušalce spominjamo, da sta Župniji Naborjet podrejeni tudi podružnični cerkvi v Šenkatriji in Lužnicah, Župniji Ukve pa podružnična cerkev v Ovčji vasi. Med večernima mašama na veliki petek in na veliko soboto je v Ukvah in Ovčji vasi še ohranjena navada, da vaška Prostovoljna gasilska društva nadzorujejo monštranco z Najsvetejšim, ki je postavljena v božjem grobu in ki jo vaščani gredo častit. Prostovoljno gasilsko društvo Ovčja vas se je za pomoč obrnilo na patra Petra Laha, odgovornega za pastoralne dejavnosti v svetišču na Svetih Višarjah, ki je med velikonočnimi prazniki bil v svetišču za duhovno oskrbo. Tako je na veliki petek in veliko soboto v Ovčjo vas prišel maševat njegov študent, pater Gabriel iz Kameruna. Poslušalce spominjamo, da je Peter Lah izredni profesor za socialne vede na Univerzi Gregoriana v Rimu. Za blagoslov jedi na veliko soboto je pa v Šenkatriji, Lužnicah, Ukvah in Ovčji vasi priskočil na pomoč gospod Giovanni Driussi iz Vidna, ki je v Ukvah služboval na veliki četrtek, veliki petek, veliko soboto in na Veliko noč. V Naborjetu je gospod Driussi vodil križev pot na veliki petek in maševal na Veliko noč. Tukaj, kjer so navado nadzorovanja Božjega groba oživeli pred nekaterimi leti, je do lanskega leta Prostovoljno društvo Naborjet nadzorovalo Božji grob od četrtkove večerne maše do sobotne večerne maše. Letos se je nadzorovanje začelo po petkovi križevi poti in je trajalo do sobote zvečer. Brez maše na veliko soboto, je monštranca ostale v Božjem grobu do velikonočne maše.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp