Maša po slovensko na božično viljo_Messa in sloveno la vigilia di Natale

2masaSveta maša po slovensko na božično nuoč v Špietru je postala za Benečane adan narbuj liepih, veselih in pomembnih momentu cielega lieta. Na njo parhajajo vierniki iz ciele Benečije, iz furlanskih miest in vasi, v katerih živé, de bi Božič praznovali z molitvijo, pietjam in poslušanju Božje besiede v svojim maternim jeziku. Vsako lieto do zadnjega piča napunijo veliko špietarsko farno cierku in se pokažejo ku skupnost, ki je močnuo navezana na svoje kornine, ki so globoko v slovenski kulturi. S telo evharistijo je vseke lieto za Benečane Božič zaries »dan vsega veselja«, kakor pravi zlo stara, poznana in parljubljena piesam.
Edina sveta maša po slovensko v božični noči v Benečiji bo v nediejo, 24. dičemberja, ob 21. uri. Molu jo bo msgr. Marino Qualizza, pieli bojo vsi vierniki. Med mašo bo tudi oufar.
V saboto, 23. dičemberja pa v Špietru na bo sevete maše po slovensko, ki je vsak tiedan ob 19.15. Par nji se zbierajo tisti, ki želé moliti in pieti v maternim jeziku. Parvo saboto v miescu sodelujejo s piesmimi in molitvami otroci, ki se učé katekizem po slovensko. 2. dičemberja, so na začetku adventnega cajta parnesli in paržgali krancelj, ki so ga sami nardili.
Za evharistijo po slovensko skarbi združenje Blanchini.
Kristjani smo se na Božič parpravli z Adventam, s cierkunim cajtam, ki vabe človieka gledat naprej, saj sama besieda pomeni, de se nieke oznanja in se ga nestarpno in z velikim upanjam čaka, kakor de bi dokončno riešu človieka iz tarpljenja in bolečin. V Benečiji je liepa navada Devetica božična. Lietos jo do 23. dičemberja molijo po vaseh lieške fare v organizacij kulturnega društva Rečan_Aldo Klodič, po vaseh dreške fare v organizaciji kulturnega društva Kobilja glava in fare, ter po vaseh stare kravarske fare.
Za Božič se bojo cierkva po naših vaseh napunle vierniku. Vsierode bojo molili lepuo parpravjene in zbrane svete maše.
Slovenska besieda in piesam na Božič bota pru sigurno odmievala tudi v Kanalski dolini – v Ukvah, v Žabnicah in na Svetih Višarjah. Kiek po slovensko bo tudi v drugih cierkvah v Benečiji in Reziji.
Msgr. Marino Qualizza je napisu, de maša po slovensko pomaga »se srečati v Božji službi in v veselim parjateljstvu. Obadvie reči so važne an pomembne, zak’ je Božja služba uživanje Božje ljubezni, ki nas nardì svobodne ljudì, ki se zavedajo, za kar so an gledajo zmočnieti svojo identiteto prù v stiku z Buogam.«

In occasione delle feste natalizie, nella chiesa di San Pietro al Natisone/Špietar la messa in sloveno sarà celebrata nella notte di Natale. A officiarla il 24 dicembre alle 21.00 sarà mons. Marino Qualizza. Sabato, 23 dicembre, invece, nella chiesa di San Pietro non sarà officiata l’abituale messa in sloveno del sabato alle 19.15.  A questa prendono parte quanti desiderano pregare e cantare nella propria lingua madre. Il primo sabato di ogni mese vi partecipano con canti e preghiere anche i bambini che frequentano il catechismo in lingua slovena.

L’organizzazione dell’eucarestia in sloveno è curata dall’associazione Blanchini.

I cristiani si preparano al Natale con l’Avvento, che invita l’uomo a guardare avanti. La stessa parola ci suggerisce come ci stia venendo annunciato qualcosa che si sta attendendo con impazienza e molta speranza. Nella Slavia friulana a fine Avvento è ancora viva l’usanza della Devetica božična, la novena di Natale. Quest’anno fino al 23 dicembre si svolge nei paesi della parrocchia di Liessa/Liesa, organizzata dal circolo culturale Rečan_Aldo Klodič; in quelli della parrocchia di Drenchia/Dreka, organizzata dal circolo culturale Kobilja glava e dalla stessa parrocchia e nei paesi della parrocchia di Cravero/Kravar.

2Urniki

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp