Puno ljudi pri maši po slovensko_Tanti fedeli alla messa in sloveno

Marino QualizzaTel tiedan je bla sveta maša po slovensko v špietarski farni cierkvi na viljo goda Svetih treh kralju v petak, 5. ženarja. Natuo bo evharistija v slovenščini spet v saboto, 13. ženarja. Maša po slovensko v Špietru, za katero skarbi zdriuženje Blankin, je liepa parložnost za vse tiste, ki žele moliti in pieti v maternim jeziku. Na razpolago viernikam so tudi bukvaca z molitvami in piesmimi in mašna berila. Slovenska evharistija je bla tudi na božično nuoč. Udeležila se je je množiča vierniku, takuo de je bla velika špitarska farna cierku puna do zadnjega piča. Puno ljudi je bluo na nogah. “Že peti krat smo molili božično sveto mašo po slovensko v veliki špietarski cierkvi an smo se spet veselili za tako veliko udeležbo an tako iskreno spremljavo tele svete maše. Na štiejmo dost nas je bilo, zak’ je vsak vidu puno cierku. Kar pa je narbuj arzveseljivo, je, kakuo vsi smo pieli, molili an kuo smo se veselo poguorili po maši”, je poviedu msgr. Qualizza. “Na Božič se je pokazala prava Benecija, ki se nie pozabila pietja, gorečnosti an je obudila viero. Zdielo se je, de vsi so paršli v Špietar, ku de bi se nazaj popisovali, ku kadar se je rodiu Jezus. Božična sveta maša po slovensko je bla veliko, veselo srečanje, ki kaže, koliko moči še imamo par nas,” je doluožu duhovnik.

Questa settimana la santa messa prefestiva in lingua slovena a San Pietro al Natisone è stata celebrata nella chiesa parrocchiale venerdì 5 gennaio, vigilia della solennità dell’Epifania. L’eucaristia è stata presieduta da mons. Marino Qualizza, con ancora negli occhi la grande partecipazione alla messa natalizia in sloveno, quando i fedeli hanno riempito all’inevrosimile la grande chiesa. “A Natale – ha sottolineato lo stesso mons. Qualizza – si è vista la vera Benecia, quella che non ha dimenticato le preghiere e i canti tradizionali, e ha rinnovato la professione di fede. La messa della Natività in sloveno è stata un grande e gioioso incontro, che mostra di quanta forza ancora disponiamo”.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp