Manj vpisov v otroške vrtce_Meno iscritti alle scuole d’infanzia

VpisaniRazlikeTudi po slovensko se bo hlietu učilo skor 60% otruok vartcu in 51% primarnih šuol Nediških dolin. Dramatično demografsko stanje v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini se seviede pozna v številu vpisu v parvo lieto vrtca za šuolsko lieto 2018-2019. Manj bo otruok v Nediških dolinah, Tipani, Njivici, Reziji, Ukvah in ŽŽabnicah. Samuo na Tarbižžu bo adan otrok vič ku lietos. V Nediških dolinah je vpisanih 21 otruok manj, kar predstavlja -15% na lietošnje lieto, potlé ki je bluo lani število padlo za 23%. Se pravi, de je v dvieh lietih kar 32,76 % otruok manj. Lieta 2016-2017 jih je bluo 177, šetemberja jih bo v klopi sednilo še 119.

V dvojezičnem vartcu v Špietru in Sauodnji se je število znižžalo za 6 otruok (-8%), tuo je buojš ku v adnojezičnih. V novem šuolskem lietu bo v vartcu, kjer se mali učijo italijansko in slovensko skor 60% predšuolskih otrok v Nediških dolinah. Drugače bo vičstopinski inštitut Pavel Petričič hlietu imel adnega učenca vič ku lietos, zatuo ki bo adan učenac vič v primarni šuoli in šest vič v sriednji šuoli.

Med primarnimi šuolami bo dvojezična imiela vič ku pù šuolarju tistih liet v Nediških dolinah (51,43%) in je edina, ki raste, četudi za samuo adnega otroka. Zrastli so vpisi tudi v dvojezično sriednjo šuolo.

Vsi podatki o vpisanih v šuolsko lieto 2018-2019 lahko pogledate v prospektah (tabelah). Poudariti je le še, de bo šetemberja v vartcu v Ukvah 17 otruok, kar jih je lietos 31. Število bo padlo za vič ku 45%.

7solaPer quest’anno scolastico all’insegnamento dello sloveno aderirà il 60% dei bimbi delle scuole d’infanzia e il 51% dei bimbi delle scuole primarie delle Valli del Natisone.

La drammatica situazione demografica nella Slavia friulana, a Resia e in Valcanale è, in ogni caso, ben presente anche nei numeri delle iscrizioni al primo anno delle scuole d’infanzia per l’anno scolastico 2018-2019. I bimbi iscritti saranno meno sia nelle Valli del Natisone sia a Taipana/Tipana, Vedronza/Njivica, Resia/Rezija, Ugovizza/Ukve e Camporosso/ŽŽabnice. Solo a Tarvisio/Trbižž sarà presente un bimbo in più rispetto all’anno scolastico in corso.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp