Majnca so korenine naše cierkve_La Pentecoste sta alle radici della nostra fede

Tisti, ki dielajo na puoju an presajajo drievja an venjike, vedo lepuo, kaj pomenijo kornine. Kàr se presajajo mlade flance, se muora skarbnuo ohraniti umarno zemljo, de kornine dobé, kar potrebujuejo od zemlje. Na tajšno vižo muoramo tudi skarbieti, de kornine naše cierkve na usahnejo, zak’ ostanejo brez vodè. Tale je pa podoba Svetega Duha, ki na nas uliva zaželjeni daž, de daje življenje naši vieri an ohranja zdravje naše cierkve.

Na nieko tako vižo se je oglasiu tudi papež, kàr je vabu Kopte v Egiptu, naj varjejo svojo viero an naj so ponosni tele pomembne an starodavne cierkve, ki je part katoliške cierkve an usaja kornine v globoko, zak’ takuo more ohraniti življenje. Tudi kadar so hudi cajti, se na more veriti, kar je globoko usajeno.

binkosti majncaTrieba je, de se tudi mi zavedamo telih stvari, saj imamo starodavno zgodovino, ki nam daje možnost zdravega življenja.

Sveti Duh je tudi plemen, ki ogrieva naše življenje ku pravi an zdravi oginj, ki na napravja škode ampa posuši mlake, ki rodé samuo komarje, ki na parnašajo nič dobrega. Potrebujemo takega plemena, de v naših skupnostih nimar buj okrepi viero an povžge vse tisti strahuove, ki nam na pomagajo iti ponosno naprej an veselo uživati, kar smo dobili od Božje milosti.

Prepričan sam, de cajti kažejo, de je Sveti Duh na dielu za nas, zak’ imamo vič znamenj an dogodku, ki pravijo, de gledamo nazaj v naše kornine an de čemo le naprej poglobiti an okrepiti, kar smo parjeli od starih cajtu.

De številni starši vprašajo, naj se uči katekizem tudi po slovensko, de bojo naši otroci učeni v vieri v domačem iziku, kaže, de se čudez Svetega Duha, ki je na dan Majnc v Jeruzalemu guoriu v vsieh izikih sveta, ponavlja tudi v Benečiji an postane znak mladuosti, živahnosti an upanja za naprej.

Če poštejemo tudi novo zanimanje za domaci izik povsod v Benečiji, posebno v krajeh, ki so bli pozabljeni, se muoramo spet veseliti, zak’ tuole pomeni, de smo nazaj spoznali naše kornine an od njih dobivamo pravo življenje.

Marino Qualizza

Nell’editoriale, il direttore responsabile, ricorda che le radici della Chiesa affondano nella Pentecoste, cioè nel dono dello Spirito Santo. Riportando l’affemazione di papa Francesco, secondo il quale «un albero più è radicato nella terra e più è alto nel cielo», mons. Marino Qualizza è convinto che «lo Spirita Santo sta lavorando per noi, perché – scrive – abbiamo più segnali e avvenimenti a testimonianza del fatto che stiamo nuovamente guardando alle nostre radici con il desiderio di approfondire e rafforzare quanto abbiamo ereditato dai tempi antichi». A tal proposito, il direttore ricorda la richiesta di insegnamento da parte di molti genitori del catechismo in sloveno a San Pietro al Natisone e dell’interesse per la lingua slovena in diversi paesi della Slavia nei quali si pensava fosse ormai estinta.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp