Križova pot v lieški fari_Via Crucis a Liessa

Post se je začel v sriedo, 18. febrarja, na Pepeunico, kar so po vsieh farah duhovniki posuli glave vierniku z žegnanin pepelan. O pomienu Posta piše v svojim uvodniku odgovorni urednik Doma mons. Qualizza. »Zdi se – piše Qualizza -, de smo se mi Kristjani nomalo pozabili na pravi pomien Posta pa smo vabjeni tudi mi, de oživimo tele dragoceni cajt. Če pomislimo, de nam Sveto Pismo v telem cajtu predstavlja pot božjega ljudstva do svobode, do rešitve, do odrešenja, lahko zastopemo, de je Post tudi za nas. Za našo Benečijo je odparta pot, de dosežemo tisto svobodo, ki je premoženje za vse ljudi an za vse narode na svietu. Pozabiti pa na smiemo, de, kar obhajamo v cierkvi, ni odriezano od navadnega življenja, zakì je muoč človieka, ki se pokaže ne samuo v cierkvi, ampà se odpre na obsežno obzorje življenja an tiste, kar v njim želimo.«

Med pobožnimi navadami v Postu je narbuj poznana križova pot ob petkah. Tudi lietos so v lieški fari odločili, de bo Križova pot na odpartim, vsak petak v drugi vasi. Začeli so 20. febrarja v Peternelu. 27. febrarja bo križova pot v Dolenjanju, 6. marča v Dolenjim Garmaku, 13. marča v Zverincu, 20. marča v Platcu. Zadnja križova pot bo 27. marča v Seuci. Križova pot začne vsak petak ob 20. par znamunju.

V cajtu Posta lieška fara parpravja tudi romanje parnogah na Staro Goro. Lietos bo v nediejo, 15. marča. Zbirališče bo ob 14. na Čemurju.

Mercoledì 18 febbraio è iniziata la Quaresima. Una delle tradizioni di questo periodo è la Via Crucis. Nella parrocchia di Liessa la Via Crucis è ogni venerdì in un paese diverso. E’ iniziata il 20 a Peternel, il 27 la Via Crucis sarà a Dolegna, il 6 marzo a Grimacco inf., il 13 a Sverinaz, il 20 a Plataz e il 27 a Seuza. La Via Crucis inizia sempre alle 20 e il punto ritrovo è la cappella del paese. La parrocchia di Liessa ogni anno organizza anche il pellegrinaggio quaresimale a Castelmonte. Quest’anno sarà domenica 15 marzo. Il ritrovo è alle 14 a Cemur.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp