Ko je Marija govorila po slovensko_Quando Maria parlò in sloveno

Marija iz PorcinjaSred telga Doma bote ušafali parvo številko dvojezičnega viersko-kulturnega biltena »Sveta Marija iz Porčinja«. Gre za osan strani, ki so posvečene pobožnosti do Matere Božije v beneškoslovenski vasici, ki leži 700 metru visoko nad muorjam v kamunu Ahten. Bilten je sad sodelovanja med našim uredništvam in dušnem pastirjam v Porčinu g. Vittorinom Ghendo s sodelavci. Namien je, de bo paršu uon trikat na lieto, za Božič, za Veliko nuoč ob začetku ruomarske sezone in za Rožinco pred oblietnico Marijinih parkozovanj.

Mati Božja se je lieta 1855 trikrat parkazala čečici Tereziji Dušh v Dolini pod vasjo in v farni cerkvi in se z njo pogovarjala po slovensko, saj kronike poročajo, de je čečica guorila in zastopila samuo domači dialekt.

Prvo parkazovnje je bluo 8. šetemberja ob prazniku Marijinega rojstva, kàr je okuole pudne čečica s srpomv v roki šla v Dolino pod vasjo, de bi posiekla nomalo trave za krave. Dol se ji je parkazala Mati Božja, v bleščeči oblieki, ji vzela sarp iz rok in sama posiekla majhan snop trave. Natuo ji je parporočila, naj se na diela ob nediejah in drugih praznikah, in naročila, naj tuole povie vsiem vasnjanam. Doložla je, de je trieba spoštovati post in vigilijo in vprašala, naj ljudje genjajo kleti, kier so garde besiede, zlo velik grieh, ki Boga žali. Mati Božja je poviedala tudi, da če se sviet ne spreobarne in rata buojši, lakote in boliezni na bo konca.

Terezijo so cerkvene oblasti hitro pejali proč, ratala je munja (redovnica) par svetem Luigijem Scrosoppijem in mlada umarla. Takuo čudež je ostu le v spominu Porčinjanu.

Morebiti so ga oblasti daržale skritega tudi, zatuo ki nieso tieli, de se arzglasi novica, de je Mati Božija guorila po slovensko. Saj so ble tiste lieta, v katerih so nastavljali Italijo in so sovražili vse tiste, ki so v nji guorili drugačne jezike.

Petindevejst liet oduod pa so Marijina parkazovanja, po zaslugi taržaškega duhovnika Carla Gamberonija in famoštra msgr. Vita Ferinija, spet paršle na dan in se je pobožnost začela šeriti. Kupe z njo spoznanje, de tudi v nebesih poznajo naš jezik, kakor je napisu naš direktor v uvodniku za novi bilten.

Zatuo v zadnjih lietih v Porčinj parhaja nimar vič slovenskih ruomarju in se molijo svete maše po slovensko. Vasnjani so vprašali tudi tečaj slovenskega jezika, ki ga je lietos parpravlo združenje Blankini. Rodila se je potrieba po biltenu, ki bi povezovau viernike s slovenske in italijanske strani. Pomislili so, de bi kooperativa Most narbuojš spejala tako dielo.

Ratalo je! Troštamo se, de iniciativa puojde naprej in se zmočneje. Pru sigurno predstavlja novo parložnost, za šeritev Doma in viersko ter kultuno obogatitev za vse brauce.

Col numero del Dom di fine novembre è uscito in allegato il bollettino religioso-culturale del santuario mariano di Porzus/Purčinj. Si tratta di un bollettino di 8 pagine, dedicato alla devozione all’apparizione di Maria nella piccola borgata montana del comune di Attimis/Ahten.

Qui, nel 1855, Maria si mostrò per tre volte alla piccola Teresa Dush nella dolina sotto al paese e nella chiesa parrocchiale, parlando con lei in dialetto sloveno. Le cronache riportano, infatti, che la piccola parlava e comprendeva solo il dialetto sloveno del paese.

La prima apparizione avvenne l’8 settembre, nella festa della Natività di Maria. Verso mezzogiorno la piccola stava andando verso la dolina sotto il paese col falcetto in mano, per tagliare dell’erba per la mucca. Laggiù le apparve Maria, che le prese il falcetto di mano, tagliando per lei un po’ d’erba. Quindi, le raccomandò di non lavorare la domenica e nei giorni di festa e le ordinò di dire lo stesso a tutti gli abitanti del paese. Aggiunse di rispettare i digiuni e le veglie e di smettere di bestemmiare. Maria disse, tra l’altro, che se il mondo non si fosse convertito e non fosse diventato migliore, non ci sarebbe stata fine per povertà e malattie.

Presto le autorità ecclesiastiche portarono via Teresa, che si fece suora presso il poi santo Luigi Scrosoppi e che morì piuttosto giovane.

Venticinque anni fa le apparizioni mariane di Porzus tornarono alla ribalta grazie al sacerdote a Trieste/Trst don Carlo Gamebroni e all’allora parroco Vito Ferini. Attorno a loro iniziò a crescere la devozione e, in qualche modo, di pari passo la consapevolezza che anche in paradiso la nostra lingua slovena è conosciuta, come ha scritto il direttore responsabile Marino Qualizza nell’editoriale del nuovo bollettino.

Negli ultimi anni giungono a Porzus sempre più pellegrini dalla Slovenia e vengono celebrate messe in sloveno. Su richiesta del territorio, quest’anno in paese l’associazione Blanchini ha organizzato un corso di sloveno. Al contempo è nata la necessità di un bollettino che mettesse in collegamento i fedeli da parte italiana e slovena ed è stata interpellata la cooperativa Most.

Il bollettino è frutto della collaborazione della redazione del Dom col parroco di Porzus, don Vittorino Ghenda, e i suoi collaboratori. Uscirà tre volte l’anno: a Natale; a Pasqua in corrispondenza della stagione dei pellegrinaggi e per l’Assunzione di Maria, prima della ricorrenza delle apparizioni mariane.

Ora speriamo che l’iniziativa prosegua e si rafforzi, se non altro perchè non rappresenta solo una nuova occasione per il Dom, quanto un ulteriore arricchimento di fede e cultura per i lettori.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp