Ko bo žičnica odprta, bodo tudi Maše_Con la cabinovia al via anche le Messe

Svete Višarje

Na Sv. Višarjah bo tudi letos poletna romarska sezona zagotovo stekla, vendar za zdaj ni še jasno, kdaj se bo to zgodilo. Še naprej je vse odvisno od stanja v zvezi s pandemijo novega koronavirusa in ukrepi, ki jih bo Italija izvajala proti njeni širitvi.

Vsekakor takrat, ko bo žičnica med Žabnicami in Sv. Višarjami spet začela obratovati – kar je odvisno od družbe Promoturismo Fvg – bo p. Peter Lah, ki je v svetišču na Sv. Višarjah odgovoren za pastoralne dejavnosti, spet prisoten vsaki dan v in bo poskrbljeno za vsakodnevno maševanje. Samoumevno je, da naj bi se pri tem držali vseh varnostnih predpisov, ki jih videnska nadškofija daje svojim duhovnikom in laikom.

Letošnjo poletno romarsko sezono bodo zaznamovali, kolikor bo seveda mogoče ob upoštevanju že omenjenih predpisov, praznovanje Sv. Janeza (24. junija), Veliki šmaren (15. avgusta), Mali šmaren (8. septembra) in zaključek romarske sezona prvo nedeljo (4.) oktobra.

P. Peter Lah opozarja na to, da ne bo šlo za večje slovesnosti. »Ne bomo organizirali ničesar posebnega; če bodo ljudje prišli, bomo imeli mašo. Na Sv. Višarjah je veliko odvisno od tega, kako se ljudje organizirajo, da pridejo gor. Predvidevam, da jih bo manj, saj letos toliko organiziranih skupin verjetno ne bo. Namreč se ne svetuje, da bi ljudje hodili okrog v skupinah.«Čeprav se ne ve še, kako se bo vse to naredilo, saj je odvisno od raznih dejavnikov, naj bi med sezono bila predvidena tudi dva termina. Eno je Romanje treh Slovenij, oziroma tradicionalno srečanje Slovencev iz Slovenije, zamejstva in po svetu, ki se odvija prvo nedeljo avgusta in ki ga organizira Rafaelova družba. Na ustanovi upajo, da bodo tudi letošnjo izvedbo lahko izpeljali.

p. Peter Lah

Drugi termin je okrogla obletnica svetišča na Sv. Višarjah, se pravi 660 letnica. P. Lah pojasnjuje:»Videnski nadškof, Andrea Bruno Mazzocato, je povabil sosednje škofe, da bi skupaj maševali in naredili eno romanje. To naj bi bilo v soboto, 25. julija. Koliko ljudi naj bi bilo, je vsekakor spet odvisno od stanja. Naša želja je pa, da bi v vsakem primeru škofje prišli, tudi če bi bilo malo ljudi. Srečali naj bi se in molili k Mariji na tisti dan.« Vsi smo dolžni spoštovati tisto, kar država določa, oziroma na norme, ki jih je treba spoštovati, vendar to ne izključuje, da se lahko razmeram prilagodimo na preprost in iznajdljiv način. »Če bo še naprej veljalo, da se morajo ljudje izogibati drug drugega, si bomo verjetno naredili oltar zunaj, zadaj za cerkvijo. Kadar bo vreme to dovoljevalo, bomo maševali zunaj in tako bodo ljudje bolj prosti. To je alternativa, kadar je več ljudi in ne morejo iti vsi v cerkev. To so majhne stvari, ki jih lahko naredimo.« Pri tem p. Lah opozarja tudi na velikost višarske cerkvice. »Če se držimo vseh predpisov, ki zdaj veljajo, v cerkvi ni prostora za več kot petdeset ljudi, še za petdeset verjetno težko. Cerkev je majhna, ampak to je tako. Mi upoštevamo predpise, poskušamo biti odgovorni in hkrati zagotoviti mašo in zakramente ljudem, ko pridejo.« Maše bodo napovedane ob začetku obratovanja zičnice. Predvidoma bodo vsak dan ob 12.00 ter ob nedeljah in praznikih ob 10.00 in 12.00. Ostalo bo po dogovoru.

P. Peter Lah se pred romarsko sezono na vernike obrača z nekaterimi nasveti. »Glede sprotnih informacij vsakemu svetujem, naj se glede žičnice pozanima na družbi Promoturismo (promotur.org), glede urnika na Sv. Višarjah pa na spletni strani visarje. eu « Zadnji nasvet je zdravstvene narave. »Ljudje morajo biti odgovorni, če se nekdo boji, da se bo okužil, naj ostane doma.« (Luciano Lister)

Non appena Promoturismo Fvg riaprirà la cabinovia tra Camporosso/Žabnice e Lussari/Sv. Višarje, p. Peter Lah, che al santuario in cima al monte è responsabile delle attività pastorali, sarà di nuovo presente ogni giorno nel borgo per celebrare le Messe. Ovviamente il tutto si svolgerebbe nel pieno rispetto delle misure di contenimento della pandemia di coronavirus.

I momenti salienti della stagione estiva dei pellegrinaggi a Lussari saranno le festività di San Giovanni (24 giugno), dell’Assunzione (15 agosto) della Natività di Maria (8 settembre) e la conclusione della stagione stessa la prima domenica (4) di ottobre.

Al momento sono in programma, inoltre, due appuntamenti. Il primo è il tradizionale pellegrinaggio Romanje treh Slovenij, che riunisce gli sloveni di Slovenia, delle minoranze slovene autoctone oltreconfine e nel mondo. Organizzato dalla Rafaelova družba, dovrebbe svolgersi la prima domenica di agosto.

Il secondo appuntamento è l’anniversario nei 660 anni dalla fondazione del santuario di Lussari. Padre Lah spiega: «L’arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, ha invitato i vescovi vicini a concelebrare una Messa e a fare un pellegrinaggio, presumibilmente sabato, 25 luglio».

Prima dell’inizio della stagione dei pellegrinaggi, padre Peter Lah si rivolge ai fedeli con alcuni consigli: «Per informazioni aggiornate consiglio a tutti di interessarsi alla società Promoturismo (promotur.org) rispetto alla cabinovia e sul sito internet visarje.eu rispetto agli orari al santuario di Lussari». L’ultimo consiglio è a carattere sanitario. «La gente deve essere responsabile, se qualcuno teme di contrarre l’infezione, resti a casa».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp