Kmetijstvo in turizem za gore_In montagna agricoltura e turismo

De Monte IacopKljub slabemu vremenu in močnemu deževlju je v nedeljo, 4. oktobra, dan kmetijstva na Bili pritegnil lepo število obiskovalcev. Tudi zato sta evropska poslanka Isabella De Monte in predsednik deželnega sveta Furlanije Julijske krajine Franco Iacop v svojih pozdravnih nagovorih pohvalila organizatorije in vztrajnost kmetov iz gorskih predelov. Parv njihova požrtvovalnost, sta rekla, nam kaže, da ni vse izgubljeno in da se kraji v gorah lahko opomognejo iz demografske krize. Lahko računajo na konkretno podpopro dežele, države in Evropske unije. De Montijeva in Iacop sta spregovorila v prostorih nekdanje šole ob odprtju fotografske razstave »Le montagne di Lorenzo« (Lorenzove gore), ki zaobjema trideset posnetkov iz Bile in furlanskih gora Lorenza Beltramija, večletnega organizatorja kmetijskega praznika, ki je umrl junija letos. Domači župan Francesco Nesich je povedal, da so letos dali poudarek na zdravo in varno hrano »ker je v tem letu tudi Expo v Milanu, ki je prav tako osredotočen na tematikah hrane.« Prisotna sta bila tudi komisar gorske skupnosti za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino Aldo Daici, predsednik naravnega parka Julijskih Predalp Andrea Beltrame (Gorska skupnost in park sta od domači občini in krajevnem turitičnem društvu sicer soorganizatorja pobude) in barski župan Guido Marchiol. Posebna pozornost je bila namenjena krajevnim proizvodom območja Parka Julijskih predalp, ki so jih uporabljali dijaki gostinskih šol iz Tolmeča za pripravo okusnih jedi, ki so jih ponujali obiskovalcem. Po ustaljeni tradiciji so na trgu skuhali polento. Pod mdežjem se je dobrih dvajset pohodniku udeležilo vodene ekskurzije do nekdanjega rudnika Resartico. Popoldan je nastopila folklorna skupina iz Bleda. Poskarbljeno je bilo tudi za otroke. V sodelovanju z združenjem kuharjev iz Furlanije Julijske krajine so obdelovali, manipulirali in spreminjali sezonsko sadje v zdravo in odlično malico. Na pobudo založništva »L’orto della cultura« je bilo na sporedu branje knjižnih odlomkov o prehranjevanju. Po vaških ulicah je bilo nad sto stojnic, v katerih so prodajali kmetjiske proizvode Rezije, Želežne in Kanalske doline, Terske doline in Karnije. Nekateri prodajalci so postavili tudi slovenske napise.

Nonostante la pioggia incessante, un bel numero di persone ha visitato la Festa dell’agricoltura, domenica 4 ottobre a Resiutta. Anche per questo l’europarlamentare Isabella De Monte e il presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, hanno espresso parole di ringraziamento per gli organizzatori e di sostegno agli agricoltori di montagna. «Non tutto è perduto – hanno detto – e i territori montani hanno la possibilità concreata di riprendersi puntando proprio su ambiente, agricoltura e turismo. Avranno al loro fianco Regione, Stato e Unione Europea». De Monte e Iacop hanno parlato nello spazio espositivo delle ex scuole alla presentazione della mostra fotografica «Le montagne di Lorenzo», che raccoglie trenta scatti di Resiutta e delle montagne friulane fatti da Lorenzo Beltrame, per anni promotore della festa dell’agricoltura e recentemente scomparso. Gli onori di casa sono stati fatti dal sindaco di Resiutta, Francesco Nesich, alla presenza anche del presidente dell’Ente parco delle Prealpi Giulie, Andrea Beltrame, del commissario straordinario della Comunità montana, Aldo Daici, e del sindaco di Lusevera, Guido Marchiol. La Festa dell’agricoltura è stata realizzata dal Comune in collaborazione con la Comunità montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale e l’Ente parco naturale Prealpi Giulie e la Pro loco. Incentrata sull’alimentazione sostenibile, ha posto in primo piano i prodotti del paniere del Parco delle Prealpi Giulie, alimenti che sono stati utilizzati dai ragazzi dell’istituto alberghiero Linussio di Tolmezzo, l’Itis Solari e il Cefap per realizzare le degustazioni offerte ai presenti. Un gruppo di appassionati ha sfidato il maltempo e ha partecipato all’escursione guidata verso alla miniera del Rio Resartico, mentre al pomeriggio lungo le strade del paese si è esibito il gruppo folkloristico di Bled. In collaborazione con l’associazione Unione cuochi del Friuli Venezia Giulia i bambini hanno potuto lavorare, manipolare e trasformare la frutta di stagione in una sano e golosissimo spuntino. La casa editrice «L’orto della cultura» ha proposto letture sul tema dell’alimentazione.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp