Katekizem v svojem jeziku je pravica_Il catechismo nella propria lingua è un diritto

10katekizemZdi se, de bomo mogli imeti tudi dvojezičen katekizem. Vičkrat smo se vprašali, kuo je tiste, de imamo dvojezično šuolo an v nji tudi učenje o kristjanski vieri, tega pa na moremo imeti v naših farah, četudi bi bluo vič staršu veselo tuolega. Nam se je pa posrečilo, de je nieki pametan duhovnik, ki je do sada opravlju svoje dielo v Fuojdi an Čampeju an je imeu pod sabo tudi nekatere slovenske vasi, dau možnost, de otroci, ki želè an ki imajo parpravljeno učiteljico, morejo lahko začeti tolo učenje pod njega odgovornostjo. Muoramo viedeti, de vsak otrok ima pravico an celuo dužnuost do telega učenja v svoji fari. Do sada niesmo imeli tajšne sreče, de bi ušafali v naših farah tele parložnosti, ki jo je gaspuod Giovanni Driussi veselo an odgovorno dau. Sada pa imamo pred sabo težkuo dielo, de bomo znali spejati tolo opravilo. Liepa je bla v saboto, 4. novemberja, udeležba par sveti maši po slovensko v Špietru skupine bistrih otruok, ki so začeli verouk an grede tudi moliti. Še vič! Zapieli so tudi začetno piesam an natuo napravili an molili skupne prošnje za vse potriebe, an tuole dvojezično, po slovensko an po italijansko, de se pokaže tudi odpartost do konkretnega kulturnega življenja. Naša želja an naše upanje pa je, de tele začetak se ne ustavi na parvim ovinku an de potlè vse ostane ku priet. Če se vsi vzamejo k sarcu tolo iniciativo an jo bojo pametno an modro cenili, tuole bo kazalo, de smo zbrali pravo pot za vse tiste, ki živimo v Benečiji. A recimo, de sam začetek telega učenja je liepa novica, ki je parplula do nas. An če je duhovnik poklican v drugo faro, muoramo skarbieti, de se na zaprè, kar se je začelo, zak’ čene bomo nimar na tistem slabem položaju. Trieba je zatuo, de se tudi duhovniki zmenijo med sabo an dajo radi pomuoč za tolo iniciativo. Gre za viero, gre za kulturo, gre za spoštovanje človieka. Mi dielamo, de človek v Benečiji an še posebno otroci bojo rasli v tajšnim dobrim zraku, de bo njih življenje močnuo, zdravo an v dobri pameti.

Marino Qualizza

Nell’editoriale del Dom del 15 novembre dal titolo “Il catechismo nella propria lingua è un diritto”, il direttore, mons. Marino Qualizza, si sofferma sull’insegnamento bilingue del catechismo, che un gruppo di bambini ha iniziato nelle scorse settimane. “Ora dobbiamo impegnarci perché non si chiuda questa esperiena, altrimenti torneremmo nella brutta situazione precedente”, scrive, invitando i sacerdoti a trovare un accordo a sostegno dell’iniziativa di un gruppo di genitori. “In gioco ci sono la fede, la cultura, il rispetto dei diritti umani”, afferma.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp