Jeziki še naprej v šoli_Per le lingue ancora a scuola

11KandutschV letošnjem šolskem letu so v šolskem poslopju v Ukvah, ki deluje v sklopu Večstopenjskega zavoda Trbiž, prvič izvajali projekt poskusnega večjezičnega pouka z naslovom »Cresco in più lingue: friulano, sloveno e tedesco« (»Odraščam v več jezikih: furlanščini, slovenščini in nemščini«). Bralce spominjamo, da je projekt financirala Občina Naborjet-Ovčja vas. Pri dosegi ciljev so pa tesno sodelovali tudi Večstopenjski zavod Trbiž, deželna agencija za furlanski jezik Arlef in društva slovenske in nemške jezikovne skupnosti – Združenje Don Mario Cernet, Slovensko kulturno središče Planika, Združenje Don Eugenio Blanchini in Kanaltaler Kulturverein. Združenje Cernet in društvo Kanaltaler Kulturverein sta med šolskim letom projekt tudi delno finančno podprla, s tem, da sta za en mesec krila stroške za poučevanje.

V okviru projekta so se otroci iz zadnjega letnika otroškega vrtca in prvega ter drugega razreda osnovne šole učili nekaterih predmetov tudi v domačih jezikih. Ne gre prezreti, da so v okviru eksperimentalnega pouka domači jeziki tako postali tudi učni jeziki. Na podlagi državnih programov so kot predmet v poslopju poučevali še angleščino.

Da bi projekt izvajali, so v Ukvah zaposlili jezikovne izvedence furlanskega, slovenskega in nemškega maternega jezika ali dvojezične učitelje. V okviru projekta so zaposleni jezikovni izvedenci poučevali tako samostojno, kot pod nadzorom rednih učiteljic.

Pri pouku v nemščini je priskočila na pomoč Teresa Coianiz, pri pouku v furlanščini Gigliola Vuerich, ki sicer že poučuje v ukovškem otroškem vrtcu, in pri pouku slovenščine Elisa Kandutsch. Slednja nam je povedala, da je izkušnja v ukovški šoli bila precej uspešna. Še posebej ji je v veselje, da so bili zadovoljni otroci: »Večkrat se je zgodilo, da so mi povedali, da je do rabe jezika prejšnji dan prišlo tudi med igro, oziroma izven šole.« V otroškem vrtcu je Elisa, tako kot kolegica Teresa, poučevala pet ur na teden. Tam so dejavnosti seveda bile zelo povezane z igro. V osnovni šoli je pa Elisa poučevala tako v prvem kot v drugem razredu šest ur na teden. Štiri ure na teden je v razredu bila skupaj s stalno učiteljico in je v jeziku poučevala zadnjih deset minut; dve uri na teden je pa v razredu bila ves čas sama.

Spomladi so se v šoli odločili, da bi med učenci, starši in učitelji izvedli anketo in tako ugotovili stopnjo zadovoljstva s projektom poskusnega večjezičnega pouka. Tako so s pomočjo učiteljic Annemarie Tributsch in Donatelle Sacchet sestavili vprašalnik, ki so ga potem razdelili.

Na podlagi rezultatov so tako v ukovškem šolskem poslopju lahko ugotovili, da so na splošno vsi intervjuvani bili precej zadovoljni, še posebej otroci, ki so med drugim v vprašalniku lahko sami ocenili svoje doesežene jezikovne kompetence. Tako med otroki kot med starši in učitelji, naj bi bila močna želja, da bi se projekt nadaljeval tudi v prihodnosti, oziroma v naslednjem šolskem letu. Le učitelji so izrazili pripombo, da je bila morda v začetni fazi organizacijska in didaktična podpora prešibka. (Luciano Lister)

11CoianizL’anno scolastico volge al termine e anche nel plesso scolastico di Ugovizza/Ukve è tempo di bilanci. Lo scorso ottobre, su iniziativa del Comune di Malborghetto- Valbruna, nel plesso del paese era partito il progetto «Cresco in più lingue: friulano, sloveno e tedesco», che si è concluso a fine aprile. La sperimentazione, che ha visto insieme nel raggiungimento degli obiettivi anche l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, l’Arlef, il circolo tedesco Kanaltaler Kulturverein e i sodalizi sloveni Cernet, Planika e Blanchini, è stata piuttosto ambiziosa. Oltre che in italiano, nel corso dell’anno scolastico per alcune ore a settimana i bambini dell’ultimo anno della scuola d’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria hanno avuto un approccio a alcune materie o attività anche in sloveno, tedesco e friulano, con l’aiuto delle esperte linguistiche Elisa Kandutsch (sloveno), Teresa Coianiz (tedesco) e Gigliola Vuerich (friulano), che è anche insegnante alla scuola d’infanzia. Nel plesso è stato insegnato anche l’inglese.

Come emerso dai questionari di gradimento e autovalutazione distribuiti in primavera, il riscontro da parte di alunni, famiglie e insegnanti è stato ampiamente positivo e ha già espresso la volontà di una prosecuzione della sperimentazione.

Nel concreto, le esperte di sloveno e tedesco hanno svolto attività in lingua per cinque ore a settimana coi bimbi dell’ultimo anno della scuola d’infanzia e per sei ore a settimana coi bimbi delle classi prima e seconda della scuola primaria. Nelle loro attività, alla scuola d’infanzia a farla da padrone è stato il gioco. Alla scuola primaria, invece, ogni settimana per quattro ore hanno insegnato in compresenza, mentre per due ore autonomamente. Nelle ore in compresenza, dopo una quarantina di minuti di lezione svolti da una delle insegnanti del plesso in italiano, ne è seguita una decina in cui le due esperte hanno ripreso in lingua gli argomenti trattati prima.

In friulano i bambini hanno svolto diverse attività legate a varie tematiche (per esempio saluti, presentazione, numeri, colori, animali) e imparato canzoni. Molto apprezzata è stata la tombola con gli animali del bosco; è stato riproposto anche il gioco plurilingue che al concorso «La giostra di Tarvisio» ha ricevuto il primo premio.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp