Izšel je Slovit št. 7/2023_Uscito lo Slovit n. 7/2023

LUGLIO 2023

È uscito il settimo Slovit del 2023. In primo piano nel numero di luglio.

  • San Giovanni-Sveti Ivan, arrivano le risorse per completare il Narodni dom. La giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia assegna 200.000 euro all’immobile attraverso la legge di assestamento di bilancio. Ulteriori 200.000 euro, sempre per gli arredi, saranno assegnati in seguito
  • Non c’è ragione di allarmarsi, ma di riflettere anche in seno alla minoranza slovena. Nei plessi non ci saranno riduzioni significative di personale, rassicura il dirigente dell’Ufficio per le scuole con lingua d’insegnamento slovena, Igor Giacomini
  • Spesso si parla d’istruzione senza reali argomentazioni di contenuto. Il dirigente dell’Ufficio per le scuole con lingua d’insegnamento slovena, Igor Giacomini, assicura il regolare avvio della sperimentazione ministeriale plurilingue in Valcanale. Il problema degli esami di lingua slovena per insegnare alla scuola bilingue di San Pietro al Natisone
  • 90 anni fa Mussolini proibì lo sloveno nelle chiese delle Valli del Natisone. La proibizione non c’è più, ma le sue conseguenze e i suoi modi si trascinano fino ad oggi

JULIJ 2023

Izšla je sedma številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2023. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v julijski številki.

  • Nadaljnja sredstva, da bi dokončali Narodni dom pri Svetem Ivanu. Deželni odbor Furlanije-Julijske krajine je obnovljenemu poslopju namenjal 200.000 v okviru rebalansa proračuna. Nadaljnjih 200.000 evrov, s katerimi bodo prav tako kupili notranjo opremo, bodo nakazali v prihodnjem
  • Ni razlogov za preplah, za razmislek v okviru slovenske manjšine pa. V šolskih poslopjih ne bo posebnega krčenja osebja, je potrdil vodja Urada za slovenske šole, Igor Giacomini
  • Pogosto se o šolstvu razpravlja brez pravih vsebinskih argumentov. Vodja Urada za slovenske šole, Igor Giacomini, je zagotovil redni začetek ministrskega večjezičnega eksperimentiranja v Kanalski dolini. Težava izpitov iz znanja slovenščine za poučevanje v dvojezični šoli v Špetru
  • Pred 90 leti je Mussolini prepovedal slovenščino v cerkvah Benečije. Dandanes prepovedi ni več, posledice in način ukrepanja včasih se še prikaže

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp