Izšel je Slovit št. 5/2020_Uscito lo Slovit n. 5/2020

MAGGIO 2020

È uscito il quinto Slovit del 2020. In primo piano nel numero di maggio.

  • Narodni dom, tutti gli ingranaggi della diplomazia sono in movimento. Continua l’impegno all’avvicinarsi del centenario del 13 luglio.
  • Una fondazione tra Skgz e Sso per riavere la casa di cultura sottratta.
  • Dalla legge di tutela per gli sloveni 2,4 milioni per l’economia delle valli. Via libera della commissione consultiva a interventi a sostegno di turismo, imprenditoria e lavori pubblici.
  • Grimacco. Inviano una lettera di denuncia, ma la firma del presidente del circolo sloveno è falsa.
  • I 75 anni del Primorski dnevnik.

MAJ 2020

Izšla je peta številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2020. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v majski številki.

  • Narodni dom, ves ustroj diplomacije je v delovanju. Nadaljujejo se prizadevanja ob bližajoči se stoletnici 13. julija.
  • SKGZ in SSO načrtujeta fundacijo, da bi nazaj pridobili odvzeti Narodni dom.
  • Iz zaščitnega zakona za Slovence 2,4 milijona za gospodarstvo dolin. Posvetovalna komisija za slovensko manjšino je sprožila posege v podporo turizmu, podjetništvu in javnim delom.
  • Garmak. Ovadili so s pismom, na katerem podpis predsednika slovenskega društva ni bil izviren.
  • Primorski dnevnik praznuje 75 let.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp