Izšel je Slovit št. 10/2020_Uscito lo Slovit n. 10/2020

NOVEMBRE 2020

È uscito l’ultimo Slovit del 2020. In primo piano nel numero di novembre.

  • Sulla cartina Trieste e Gorizia accorpate, Slavia friulana e Valcanale separate. Il governo ha inviato al Parlamento il piano di riduzione dei collegi elettorali.
  • Gorizia e sloveni sulle barricate contro la rivoluzione dei collegi. Pettarin invoca il ricorso. Rojc prepara emendamenti. Ma Dipiazza: territori rappresentati in Regione.
  • Dieci milioni per la minoranza linguistica slovena. Il governo non ridurrà gli stanziamenti annuali.
  • Per conservare e rinvigorire i dialetti serve un impegno vero.

NOVEMBER 2020

Izšla je zadnja številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2020. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v novembrski številki.

  • Na zemljevidu so združili Trst in Gorico, ločili Benečijo in Kanalsko dolino. Italijanska vlada je parlamentu posredovala predlog zmanjšanja števila volilnih okrožij.
  • Gorica in Slovenci v Italiji na barikadah proti revoluciji volilnih okrožij. Pettarin prosi za pritožbo. Rojčeva pripravlja amandmaje. Vendar Dipiazza: ozemlja so zastopana na Deželi Furlaniji-Julijski krajini.
  • Deset milijonov evrov za slovensko skupnost. Vlada ne bo znižala vsakoletnih sredstev.
  • Da bi ohranili in okrepili narečja, potrebujemo iskreno prizadevanje.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp