Izšel je Slovit marca_ Uscito lo Slovit di marzo

Številka meseca marca informacijskega biltena “Slovit”, ki je namenjen italijansko govoreči javnosti, postavlja v ospredje: Medobčinske unije in pravice slovenske manjšine Raven zaščite na občinah Devin-Nabrežina, Zgonik, Repentabor, Dolina; Naj živijo mir, prijateljstvo in sožitje. Sklepni dogodek projekta Pot miru-Via di pace v Gorici; »Dan spomina je premalo evropski, ker se govori le o fojbah«. Slovenski pisatelj Boris Pahor spominja na slovenske žrtve in s tem buri duhove.

Nel numero di marzo del bollettino “Slovit”che riporta informazioni sulla minoranza slovena in lingua italiana, in primo piano ci sono i seguenti temi: Unioni territoriali intercomunali e diritti della comunità slovena. Il livello di tutela nei Comuni di Duino Aurisina-Devin Nabrežina, Sgonico-Zgonik, Monrupino-Repentabor e San Dorligo della Valle-Dolina; Vivano pace, amicizia e convivenza tra tutti i nostri popoli. Inaugurato a Gorizia-Gorica il progetto transfrontaliero «Pot miru – Via di pace»; «La Giornata del ricordo è poco europea perché si parla solo di foibe». Lo scrittore Boris Pahor ricorda le vittime slovene e solleva la polemica.

 

CLICCA PER LEGGERE IL BOLLETTINO/KLIKNI IN BERI BILTEN

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp