Izšel je Slovit 1/2024 _ È uscito lo Slovit 1/2024

È uscito il primo Slovit del 2024. In primo piano nel numero di gennaio.

  • Benecia-Posočje, ora l’idea è un Gect dei tre confini tra Austria, Italia e Slovenia. La proposta al 52° Incontro d’inizio anno tra gli sloveni della provincia di Udine e del Posočje, cui ha partecipato anche la ministra degli Esteri della Repubblica di Slovenia, Tanja Fajon
  • Dopo gli annunci per la minoranza slovena italiana le risorse restano le stesse
  • Pierpaolo Roberti è andato per la sua strada, al Primorski dnevnik 80.000 euro in meno ma non 100.000. L’assessore alle Autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia ha spiegato di non aver tenuto conto del parere della Commissione consultiva per la minoranza linguistica slovena perché la sovranità spetta al consiglio regionale, che può decidere in autonomia
  • Il dialogo va coltivato con tutti, perché stiamo attraversando tempi non facili. Già sindaca di San Dorligo della Valle-Dolina, Fulvia Premolin è stata eletta nuova segretaria regionale del partito Unione slovena-Slovenska skupnost
  • Castelmonte è restato monolingue. Sul territorio comunale le disposizioni sul bilinguismo visivo rimangono attuate solo in parte. Restano senza toponimo in sloveno anche Cialla, Fragellis e Bodigoi

Izšla je prva številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2024. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v januarski številki.

  • Benečja-Posočje, zdaj mislijo na EZTS ob tromeji med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. Do predloga je prišlo na 52. Novoletnem srečanju Slovencev Videnske pokrajine in Posočja, ki se ga je udeležila tudi ministrica za zunanje zadeve Republike Slovenije, Tanja Fajon
  • Kljub napovedim ostajajo prispevki za slovensko manjšino v Italiji nespremenjeni
  • Pierpaolo Roberti je šel naprej svojo pot. Primorskemu dnevniku 80.000 evrov manj, ne pa 100.000. Odbornik za krajevne avtonomije Dežele Furlanije-Julijske krajine je pojasnil, da ni upošteval mnenja posvetovalne komisije za slovensko jezikovno manjšino, ker pripada suverenost deželnemu svetu, ki lahko odloča avtonomno
  • Dialog moramo gojiti z vsemi, ker preživljamo nelahke čase. Nekdanja županja Občine Dolina Fulvia Premolin je bila izvoljena za deželno tajnico stranke Slovenske skupnosti
  • Stara Gora le v enem jeziku. Na občinskem ozemlju so določila o vidni dvojezičnosti izvajali le delno. Brez toponima v slovenščini ostanejo tudi Čela, Fradeu in Budgoji

Klikni tukaj za branje biltena – Clicca qui per leggere il bollettino

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp