Izšel je prvi Slovit 2015_Il primo Slovit del 2015

copertinaPri zadrugi Most je izšla prva letošnja številka mesečnega informacijskega biltena “Slovit”, ki italijanskemu bralcu odkriva položaj slovenske manjšine. Tokrat je v ospredju obisk predsednice Dežele Furlanije Julijske krajine Debore Serracchiani v Ljubljani med katerim so obnovili delovanje mešane bilateralne komisije Slovenija-FJK. O sodelovanju med sosedi je bil govor tudi na 45. novoletnem srečanju Slovencev iz Videnske pokrajine in Posočja v Kobaridu in ob obisku slovenskega ministra za kmetijstvo Dejana Židana na videnskem sejmu, kjer se je sestal tudi s podpredsednikom FJK Sergiom Bolzonellom. O odnosih med Italijo in Slovenijo in vlogi slovenske manjšine Slovit objavlja daljši pogovor s slovenskim veleposlanikom v Rimu Iztokom Mirošičem. V biltenu so tudi članki o volilni reformi za italijanski parlament in komentarji o polemikah, ki jih je povzročilo izobešanje slovenske zastave na Matajurju.

È uscito il primo numero del 2015 del bollettino di informazione sulla minoranza slovena in Italia «Slovit». In primo piano c’è la visita della presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, a Lubiana che ha prodotto la ricostituzione del Comitato congiunto bilaterale Slovenia-FVG. La cooperazione tra la vicina Repubblica e la nostra Regione autonoma è stata al centro anche del 45° incontro di inizio anno tra gli sloveni della provincia di Udine e dell’alta valle dell’Isonzo, nonché della visita del vicepremier e ministro dell’Agricoltura sloveno alla Fiera di Udine, dove si è incontrato con il vicepresidente del FVG, Sergio Bolzonello. Slovit riporta, poi, un’ampia intervista nella quale l’ambasciatore sloveno a Roma, Iztok Mirošič, parla dei rapporti tra Italia e Slovenia e del ruolo della minoranza slovena. Il bollettino contiene, inoltre, articoli sulla riforma della legge elettorale per il Parlamento e commenti sulle polemiche sorte per l’esposizione della bandiera slovena sul Matajur.

CLICCA PER LEGGERE IL BOLLETTINO/KLIKNI IN BERI BILTEN

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp