Iz Porčinja prijateljstvo v veri_Da Porzus amicizia nella fede

L’auspicio di ancora maggiore solidarietà, rispetto e collaborazione è stato il principale filo conduttore del pellegrinaggio per i fedeli di lingua slovena che sabato, 1 settembre, ha richiamato numerosi partecipanti al santuario mariano di Porzus/Porčinj. Nella frazione montana del comune di Attimis/Ahten, nel settembre del 1855, per la prima volta la Madonna apparve alla piccola Teresa Dush, parlandole nel dialetto sloveno locale.

A presiedere la solenne concelebrazione della Messa, per l’occasione è intervenuto il cardinale sloveno Franc Rodé, arcivescovo emerito di Lubiana. Per salire a Porzus il cardinale è giunto a Attimis già nel primo mattino. Lungo la strada che ha collegato il paese con Attimis appena negli anni Cinquanta, ha effettuato una breve sosta per benedire una cappelletta dedicata alla Vergine. Il tempo incerto non ha permesso la celebrazione della Messa nella cappella della Jankona, sorta sul luogo della prima apparizione di Maria; tuttavia il cardinale vi si è fermato per una breve visita. Qui si è anche informato circa la situazione del paese, il numero di residenti (che si aggira sulla decina scarsa) e la vita della comunità, alla quale un forte impulso deriva dalle attività della Pro loco Amici di Porzus.

Ad attendere Rodé per la Messa nella chiesa paesana di San Giovanni Battista e Santa Lucia c’era un folto gruppo di pellegrini provenienti dalla Slovenia e non solo.

Nella propria omelia, il cardinale ha espresso la convinzione che Maria, parlando alla piccola Teresa Dush in dialetto sloveno, abbia voluto esprimere due messaggi: il primo di natura culturale, con riferimento al rispetto delle etnie, della propria lingua con le usanze e l’identità a essa collegate. Il secondo di natura spirituale, con riferimento al rispetto delle festività e all’astenersi dalla bestemmia.

Nel collocare le apparizioni di Porzus sulla linea di quelle di Lourdes e La Salette, dove Maria parlò nelle locali varietà di occitano, Rodé ha ricordato, tra le molte, le figure del parroco di Kanal ob Soči, Aleš Rupnik, di mons. Marino Qualizza e padre Ciril Čarga, che hanno contribuito a rendere noti gli avvenimenti di Porzus anche in Slovenia e ha ringraziato don Vittorino Ghenda per contribuire a rendere più uniti il Friuli e la Slovenia tramite il santuario. Quale curatore pastorale responsabile di Porzus, quest’ultimo ha ricordato come in 22 anni siano giunti nel paese montano moltissimi gruppi di pellegrini, nonché diversi vescovi.

E Porzus, infatti, dovrebbe essere conosciuta ancor prima per la devozione mariana che per gli eventi caratterizzanti la parte terminale del secondo conflitto mondiale – si è detto convinto il sindaco di Attimis, Sandro Rocco. Per il sindaco, il fatto che la Madonna si sarebbe rivolta a Teresa nel locale dialetto sloveno non fa altro che accentuare l’importanza della visita del cardinale Rodé a Porzus, contribuendo a avvicinare ulteriormente culture vicine e diverse e a costruire ponti. Al termine della celebrazione religiosa, in collaborazione con la Pro loco Amici di Porzus, ai partecipanti è stato offerto un pranzo nel vicino Centro del pellegrino.

Il giorno successivo, domenica, 2 settembre, in mattinata a salire a Porzus per celebrare la messa per i pellegrini di lingua italiana è stato mons. Emilio Goi.

Un paio d’ore prima della celebrazione, per quanti hanno voluto parteciparvi, da Attimis è partito il pellegrinaggio a piedi alla volta di Porzus. Nel pomeriggio, invece, si è svolta la processione con l’immagine della Madonna.

V soboto, 1. septembra, se je ob 163. obletnici prikazovanj Matere Božje mladi Tereziji Dush odvijalo romanje v Porčinj . Slovesno somaševanje, ki sta se ga udeležila tudi pastoralni skrbnik v Porčinju, g. Vittorino Ghenda, in ahtenski župan, Sandro Rocco, je vodil kardinal Franc Rodé, sicer upokojeni ljubljanski nadškof. Pri dogodku je organizacijsko sodelovalo tudi vaško društvo Pro loco Amici di Porzus. Tukaj objavljamo homilijo kard. Rodéta.

Danes sem tukaj med vami, kot romar, kot kristjan, ki se sreča z drugimi kristjani, ki se priporočajo Materi Božji na tem kraju, kjer se je po pripovedovanju in prepričanju krajanov leta 1855 prikazala Marija desetletni deklici Tereziji Dush. Zanimivo, da se je prikazala deklici, ki ni bila pismena, ni znala brati, ni znala pisati, medtem ko v tistih letih v teh hribovskih vaseh ni bilo nič posebnega. In govorila je jezik, ki so ga govorili vsi ljudje tega kraja. Govorila je slovensko, seveda tukajšnji dialekt, kot smo v tistih letih vsi Slovenci govorili svoj dialekt, svoje narečje. Kaj je hotela povedati Marija s tem? Najprej, če mi dovolite, neko kulturno sporočilo: spoštovanje narodnih kultur, spoštovanje lastnega jezika, spoštovanje narodnih običajev in priznanje narodne istovetnosti.

To je v bistvu prvo, kar lahko rečemo, nam sporoča Marija, ki se prikaže tej deklici Tereziji Dush in jo nagovori slovensko.

Drugo je duhovno sporočilo – zato je prišla predvsem, in sicer spoštovanje praznikov, Bogu posvečenih dni. In prikazala se je 8. septembra, na Mali šmaren. Takrat je bilo v katoliški cerkvi veliko več zapovedanih praznikov, kot jih je danes; tudi Mali šmaren je bil takrat še zapovedan praznik. In Marija pravi: »Kaj delaš tu? Kaj počneš tukaj, hčerka moja?« In Tereza pravi: »Malo trave bi rada še nažela za živino.« In Marija pravi: »Ne veš, da je danes praznik? Bog prepoveduje delati na praznik. Nimate za delati na praznik.« Takrat Marija vzame srp iz rok in pravi: »Ti bom pomagala.« To se mi zdi malo izbirno, zelo čudno, da se Marija ponudi, da bi pomagala deklici, da pripravi nekaj trave za živino.

No, in pravi Marija: »Pojdi domov in vsem povej, da se na praznik ne dela, in ne preklinja.« Zanimivo, Marija je oblečena kot kmetica in se po domače pogovarja, kot se je po domače Marija pogovarjala v Lurdu s Sveto Bernardko Soubirous, tudi v dialektu, in v La Salette, tudi na gori, kjer se je pogovarjala v drugem francoskem dialektu.

Torej Marija se sedaj prikaže na tem kraju, tam, kjer je tista kapela, ki so jo krajani postavili leta 1885, se pravi trideset let po teh dogodkih. Leto kasneje je tesen sorodnik Giovanni Grimaz popisal vse dogajanje. In to je ostalo dolga leta praktično nepoznano. Seveda se tukaj zastavlja vprašanje, koliko so ta prikazovanja verodostojna.

Lahko rečemo, da so bili ti ljudje, začenši z deklico Terezo, ljudje, ki so živeli v resnici, ki niso imeli nobenega interesa, da bi širili kakršne laži ali fantazije. In tudi svetnik teh krajev, Sveti Luigi Scrosoppi, ki je ustanovil družbo za varstvo deklet v Vidnu, kjer je sprejel potem Terezo Dush v svojo družbo, je verjel, da so ta prikazovanja – vneto sporočilo, ki ga je pustila Marija – bila verodostojna.

In tukaj je tisto sporočilo, ki ga posebno za danes, za naš čas, pušča ta kraj – Porčinj – in Marijino sporočilo za te kraje, za ta naroda. Namreč tukaj smo na meji med Slovenijo in Furlanijo. Tukaj živita v sosedstvu dva naroda: slovenski in italijanski; Furlani in Slovenci. In vemo, da je bilo v preteklosti marsikaj hudega med nami, od ene in druge strani. In glejte, Marija, naj ustvari tisto vez prijateljstva, ki naj se utrjuje tudi v naši novi evropski zavesti. V zavesti, da smo narodi s krščanskimi tradicijami, narodi s krščanskimi vrednotami, narodi s krščansko kulturo in da nas vse združuje Marijino prikazovanje prav na meji med Slovenijo in Furlanijo.

In na meji, kjer govori slovensko, Marija nam hoče povedati, da moramo spoštovati drug drugega, da moramo sodelovati drug z drugim. To je tisto veliko sporočilo, ki ga tukaj pušča Mati Božja, ki se je prikazala Tereziji Dush.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp