Dvojezična šuola zapustila svoj nevarni duom

 
 
V saboto 6. marča je bluo živahno pa tud žalostno v dvojezični šuoli v Špietru: živahno, zatuo ki na dvorišču in v učilnicah so bli številni ljudje — starši, učitelji, civilno varstvo —, ki so prenašali, klopi, stole, norčije, table in jih basali na kamione; žalostno zakì so vas tele ravej nardil’, zauoj ki šuolski prestori nieso statično varni. Zatuo je špietarski šindik Tiziano Manzini dau ordinanco, de se šuola zaprè in preseli v druge prestore.
Tele je biu ries velik žlah za vse: za učence, učitelje in drugo osebje, ki so imiel’ tiste prestore ku drugo svojo hišo, za starše, ki so se v nji čuli doma in so zanjo skarbiel’, za vse bivše študente, ki o nji hranijo lepe spomine.
Kakuo pa je paršluo do tele nepričakovane odločitve?
V začetku šuolskega lieta se je kamun odloču za tehnični pregled dvojezične šuole in drugih javnih hramu, kakor predvideva zakon. Videnski inženierji so napravli njih dielo in so mislili ga zaključit miesca febrarja. Miesca dičemberja in ženarja pa se je potres stuoru čut in nekateri starši, ki so bli v skarbieh, so vprašali, al je šuola varna in so se s pismam obarnil na kamun. Kamun se je s svoje strani obarnu na inženierje in jih prosu, naj hitro zaključijo njih dielo, takuo de bi viedu, če so riesne nevarnosti. Inženierji so odgovoril’, de šuola ima statične probleme in takuo je paršluo do odločitve jo zapriet in ušafat druge prestore, kjer naj bi šla naprej didaktična dejavnost. Takuo pridemo do sabote 6. marča.
V pandiejak 11. marča se bojo učenci varnili na šuolske klopi, samuo de bojo razpartjeni v treh strukturah: vartac in parve tri lieta elementarne šuole v konvitu, zadnje dvie lieta elementarne v magistralnem inštitutu, za sriednjo šuolo do donas nie paršluo do jasne odločitve.
Kakuo pa naprej?
Takuo ki sta poviedala direktorica Živa Gruden in predsednik združenja staršu Miha Coren glavni problem je daržat kupe šuolo, se prave, de če v telih miescih bojo učenci hodil’ v tri strukture, za prihodnje lieto in za naprej je nujno potriebno ušafat parmierno rešitev, de ostane šuola v adnin samim hramu.
Takuo ki je vičkrat oznanu šindik Tiziano Manzini, špietarski kamun ima v namienu zadizat novo šuolo, v katero združit elementarne italijanske in vso dvojezično šuolo. Drugi pa mislijo, de bi bluo buojš nucat prazne šuole, ki jih je dost v Nediških dolinah…
Pametno bi bluo, če bi se kamuni in dežela zmenili za skupno rešitev za vso šuolsko mriežo v Nediških dolinah. Kar se pa prù dežele tiče, je trieba poviedat, de je deželni odbornik Molinaro obljubu vso pozornost in pomuoč za ušafat parmierne rešitve za špietarsko dvojezično šuolo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp