Dvojezična šuola še naprej raste_La scuola bilingue cresce ancora

Dvojezicna solaV pandiejak, 14. šetemberja, vse šuole v Furlaniji Julijski krajini bojo spet odparle vrata. Na dielo se varnejo tudi v dvojezični šuoli v Špietru. Razveseljivo je, de število šuolarju kar naprej raste. Lietos jih bo vse kupe 274, tuo je 9 vič ku lani in 12 vič ku predlanskinjim. V vartcu bo 100 otruok (5 vič ku lani), v primarni šuoli jih bo 115 (glih tarkaj ku lani) in v sriednji šuoli 59 (4 vič ku lani). Tudi lietos bo ‘na sekcija vartaca v Savodnji, kjer bo 25 otruok, ostalih 75 bo v Špietru. Do tele rešitve se je paršlo že lansko lieto zaradi velikega števila vpisanih in prestorskih težav, ki jih še naprej imajo na dvojezičnem inštitutu. Na srečanju s starši je špietarski kamun oznanu, de hlietu bojo že šuolarji lahko v postrojenim hramu na ciesti, ki peje v Ažlo.

Lunedì 14 settembre la campanella di inizio dell’anno scolastico 2015-2016 suonerà anche nell’istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone, che anche quest’anno vede crescere il numero di allievi. In totale saranno 274, con un aumento di 9 unità sull’anno scorso e di 12 su quello precedente. La scuola dell’infanzia conterà 100 piccoli (5 più dell’anno scorso), la scuola primaria 115 alunni (lo stesso numero dell’anno scorso) e le medie inferiori 59 studenti (4 in più). Anche quest’anno una sezione dell’asilo sarà attiva a Savogna con 25 bimbe e bimbi. Quello che sta per iniziare dovrebbe essere per l’istituto bilingue l’ultimo anno di esilio dalla sua sede in viale Azzida. La ristrutturazione sta procedendo a pieno ritmo e, al recente incontro con i genitori, il rappresentante del Comune ha detto che gli allievi potranno farvi l’ingresso già nel 2016-2017.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp