17 Novembre 2017 / 17. november 2017

Domače pravljice očarale otroke
Entusiasmo per le fiabe di casa

IMG_3794V sredo, 15. novembra, je med učenci od prvega do četrtega razreda špietarske dvojezične primarne šole prevladalo navdušenje. V dvorani špietarskega Slovenskega kulturnega doma je Zadruga Most zanje organizirala predstavitev zbirke beneških pravljic z naslovom Domače pravljice – Domače pravce. Zbirka je izšla v knjižni slovenščini in v domačem slovenskem narečju, sicer s finančno podporo Dežele Furlanije Julijske krajine.

V imenu Zadruge Most je pozornim otrokom publikacijo predstavil Ezio Gosgnach, ki je pojasnil, kako so se na Zadrugi odločili, da bodo objavili zbirko osemnajst domačih pravljic avtorice Ade Tomasetig iz Saržente. Iz beneškega slovenskega narečja v knjižni slovenski jezik jih je prepisal slovenist Janoš Ježovnik, ki je tudi pripravil uvod, s katerim je jasno in na enostaven način dokazal, da je beneško narečje slovensko narečje. Knjigo, ki jo je grafično uredila Tuuli Nevasalmi, obogatijo in okrasijo risbe ilustratorja Morena Tomasetiga.

Priložena h knjigi je tudi Dvd-plošča z risanki Krajič in Lesica an nje parjatelji. Pravljici z istima naslovoma je animiral in posnel na Dvd studio Malalinea iz Vidna. Otroci (in tudi odrasli) si lahko tudi risanki ogledajo tako v beneškem slovenskem narečju, z glasom Ade Tomasetig, kot v knjižnem jeziku, z glasom Marca Manina.

Na predstavitvi je otroke pozdravil tudi predsednik Zadruge Most Bepo Qualizza, ki si je želel, da bodo otroci pri branju uživali. Iz osebnih razlogov ni na žalost bila prisotna avtorica Ada Tomasetig, po kateri sicer domače pravljice »kažejo življenje Nediških dolin, od mitologije do vsakdanjega dne, pravejo, kuo so ankrat težkuo živiel’.«

Knjigo z Dvd-jem je so na koncu predstavitve podarili vsem otrokom.

Zadruga Most je nato knjigo v četrtek predstavila in podarila otrokom dvojezičnega otroškega vrtca in v petek otrokom petega razreda dvojezične primarne šole ter najstnikom nižje srednje šole. Na zadnji predstavitvi so posebno pozornost vzbujala razmišljanja slovenista Janoša Ježovnika o povezavi med narečjem in jezikom. Otrokom so ilustrator Moreno Tomasetig in predstavnika studija Malalinea Riccardo Sabbadini ter Andro Peressutti razložili, kako nastanejo risbe in risanke.

Mercoledì, 15 novembre, nella sala del Centro culturale sloveno di San Pietro al Natisone/Špietar i bambini delle classi prima, seconda, terza e quarta della locale scuola primaria bilingue sono stati rapiti dal fascino delle fiabe della Benecia. La cooperativa Most ha presentato per loro la raccolta di fiabe della Slavia Friulana dal titolo Domače pravljice – Domače pravce. Il volume è stato pubblicato in lingua slovena standard e in dialetto sloveno beneciano, col sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

A nome della cooperativa Most ha presentato il libro a un pubblico molto attento Ezio Gosgnach, che ha spiegato il percorso che ha portato alla nascita di una raccolta di diciotto fiabe locali, scritte da Ada Tomasetig di Sorzento/Sarženta. A trascriverle dal dialetto sloveno beneciano nella lingua slovena standard è stato lo slovenista Janoš Ježovnik, che ha anche curato un’introduzione che dimostra in modo chiaro e semplice come il dialetto beneciano sia un dialetto sloveno. Il libro, curato per la parte grafica da Tuuli Nevasalmi, è impreziosito dai disegni dell’illustratore Moreno Tomasetig.

In allegato al libro c’è anche un Dvd, che contiene i cartoni animati Krajič e Lesica an nje parjatelji. A animare e registrare su Dvd le due relative fiabe è stato lo studio Malalinea di Udine. I (grandi e i) piccini possono guardare i cartoni animati sia in dialetto sloveno beneciano, ascoltando la voce di Ada Tomasetig, sia in sloveno standard, con la voce di Marco Manin.

Alla presentazione ha portato il proprio saluto ai bambini anche il presidente della cooperativa Most Bepo Qualizza, che ha augurato loro dei bei momenti di lettura. Per motivi personali non è potuta essere presente l’autrice Ada Tomasetig, secondo cui le fiabe locali «mostrano la vita delle Valli del Natisone, dalla mitologia al quotidiano; raccontano come fosse difficile la vita di una volta».

Alla fine della presentazione il libro col Dvd è stato distribuito a tutti i bambini.

La cooperativa Most ha presentato e distribuito il libro anche ai bimbi della scuola d’infanzia bilingue nella giornata di giovedì e ai ragazzi della classe quinta della scuola primaria bilingue e della scuola secondaria di primo grado bilingue nella giornata di venerdì. All’ultima presentazione hanno riscosso molto interesse l’intervento dello slovenista Janoš Ježovnik in merito al legame tra dialetto e lingua e quello dell’illustratore Moreno Tomasetig e di Riccardo Sabbadini e Andro Peressutti dello studio Malalinea su come nascono i disegni e i cartoni animati.