Devetica po naših farah_La devetica nelle nostre parrocchie

3devetica-garmakKristjani se vsake lieto parpravljamo na Božič z Adventam, s cierkunim cajtam, ki vabe človieka gledat naprej, saj sama besieda pomeni, de se nieke oznanja in se ga nestarpno in z velikim upanjam čaka, kakor de bi dokončno riešu človieka iz tarpljenja in bolečin. Vsi ljudje čakajo kaj novega in liepega, vsi imajo upanje v buojšo parhodnost; kristjan pa vie, de buojšo parhodnost parnaša le Jezus Kristus.
Advent pomeni tudi skupno parčakovanje Božiča. V Benečiji tuole ponuja Devetica božična. Ankrat je bla v vaseh, kjer je bluo narmanj devet družin. Pobožnost se je odvijala brez duhovnika. Začela je zvičer. Ljudje so se ušafali v hiši, kjer je bila podoba Svete družine celo nuoč in dan. Gospodinja se je z lepimi besedami poslovila od Matere Božje, nato so v precesiji šli do druge družine. Gospodinja je pozdravila in sparjela pod strieho Devico Marijo, natuo so molili rožar, pieli Lavretanske litanije in božične piesmi.
Po drugi svetovni vojski so se Nediške doline izpraznile in je šla, kot druge lepe navade, tudi božična Devetica v pozabo. De je Devetica oživiela in se spet arzširila, ima zaslugo kulturno društvo Rečan. Leta 1995 so se predstavniki društva poguorili z lieško faro in so jo začeli spet molit.
Navado so nomalo spremenili, de bi ble vključene vse vasi, tudi tiste, ki donas niemajo devet družin. Zatuo Devetico, ki je bla vsak dan v drugi hiši adne vasi, molijo donas vsak dan v drugi vasi lieške fare. Tela je liepa parložnost, de bi tudi vasi nomalo oživiele.
Tudi lietos bo Devetica v lieški fari vsako vičer ob 20. V četartak, 15. dičemberja, bojo začeli v Topoluovim. Zbrali se bojo par znamunju in šli do nove Drejonove hiše; molile bojo Carla Martinkna, Maria Drejonova in Angela Vanoužova. V petak, 16. dičemberja, bojo šli od jaslic v Gorenjem Bardu do Uršne hiše v Dolenjem Bardu; molile bojo Maria Suoštarjova, Sofia Uršna in Rosina Tonova. V saboto, 17. dičemberja, bojo v Zverincu šli od znamunja do Pekne hiše; molile bojo Gemma Šimanova, Ernesta Juožolnova in Rosina Flipežova.
V nediejo, 18. dičemberja, bojo par Peternelu šli od znamunja do Škodejove hiše; molile bojo Luciana Mateužuva, Milena Laštova in Milica Škodejova. V pandiejak, 19. dičemberja, bojo v Gorenji Kozci šli od znamunja do stare Šimulnove hiše; molile bojo Andreina Dortih, Giovanna Šimulnova in Fabrizio Šimulnu. V torak, 20. dičemberja, bojo v Seucu šli od jaslic do Tarbjanove hiše; molile bojo Dela Pečuova, Dora in Margherita Tarbijanove.
V sriedo, 21. dičemberja, bojo v Velikim Garmaku šli od znamunja do Lukcjove hiše; molile bojo Anna in Elisa Uogrinkne ter Mariucci Janezova. V četartak, 22. dičemberja, bojo v Platcu šli od znamunja do stare mlekarnice; molili bojo Nadalin Mateužacu, Loretta in Martina Žefcjove. V petak, 23. dičemberja, se bo lieška Devetica zaparla v Hostnem. Šli bojo od znamunja do Karpacove hiše; molile bojo Erika in Maria Kokocuove ter Mara Karpacova.
Tudi lietos sta kulturno društvo Kobilja glava in dreška fara parpravla Devetico v narbuj majhanim in zapuščenim kamunam ciele Benečije. Vsak dan se zberejo ob 19. V četartak, 15. dičemberja, par Marici in Eleni Bularjovi par Trinke, v petak 16. par Marici Čikovi v Dolenji Dreki, v saboto 17. in nediejo 18. par Gregorju Drejcovemu v Gorenji Dreki, v pandiejak 19. par Margheriti Kalužovi v Trušnjem, v torak 20. par Normi Uklietih v Ocnebrdu, v sriedo 21. par Roberti Pitažovi v Ocnebrdu, v četartak 22. par Gabrieli Pitažovi v Ocnebardu in v petak 23. v kapelici na Razpotju.
Devetica božična v Dreki je posneta na Dvd, ki ga je na podudo društva Kobilja glava izdala koperativa Most, takuo de na puojde nikoli v pozabo. Posnet je potek ciele pobožnosti in so vse molitve ter piesmi.
Devetica bo od 15. do 23. dičemberja tudi po vaseh nekdanje Kravarske fare v kamunu Svet Lienart. Zbierali se bojo ob 20. uri.

Anche quest’anno nelle parrocchie di Drenchia/Dreka, Liessa/Liesa e Cravero/Kravar si svolgerà la Devetica božična, la Novena di Natale. I cristiani ogni anno si preparano al Natale con l’Avvento, il periodo del calendario cristiano che invita l’uomo a guardare in avanti, visto che la stessa parola richiama qualcosa che si preannuncia e che si attende con impazienza e grande speranza, quasi salvasse definitivamente l’uomo da sofferenza e dolori. Tutti gli uomini attendono qualcosa di nuovo e di bello, tutti hanno la speranza in un futuro migliore; il cristiano però sa che il futuro migliore lo porta solo Gesù Cristo.
Avvento significa anche comune attesa del Natale. In Benecia a offrirla è la Devetica božična, la Novena di Natale. Un tempo si svolgeva in quei paesi in cui abitavano almeno nove famiglie. Questa forma di devozione si svolgeva senza sacerdote. Iniziava la sera, allorchè la gente si radunava in una casa in cui si trovava un’immagine della Sacra famiglia una notte e un giorno. La padrona di casa salutava con belle parole la Madre di Dio, dopodiché in processione ci si dirigeva verso un’altra famiglia. La padrona salutava e accoglieva sotto il proprio tetto la Vergine Maria, poi si pregava un rosario e si eseguivano le litanie lauretane e canti di Natale.

Dopo la seconda guerra mondiale le Valli del Natisone si sono spopolate e anche la Devetica božična, come tante altre belle usanze, è finita nel dimenticatoio. Del ritorno e della nuova diffusione della Devetica bisogna ringraziare il circolo culturale Rečan. Nel 1995 i rappresentanti del circolo hanno preso accordi con la parrocchia di Liessa/Liesa e si è di nuovo iniziato a pregarla.

L’usanza è stata un po’ modificata, affinchè venissero coinvolti tutti i paesi, anche quelli che oggi non hanno nove famiglie. Così la Devetica, che un tempo si svolgeva ogni giorno in una casa diversa dello stesso paese, oggi è pregata ogni giorno in un paese diverso della parrocchia di Liessa. Si tratta di un bel modo di dare anche un po’ più di vita ai paesi.
Anche quest’anno la Devetica della parrocchia di Liessa si svolgerà ogni sera dalle 20.00. Giovedì 15 dicembre prenderà il via a Topolò/Topoluove. Il punto di ritrovo sarà la cappella, da cui ci si dirigerà verso la nuova casa Drejonova; a pregare saranno Carla Martinkna, Maria Drejonova e Angela Vanoužova. Venerdì, 16 dicembre, dal presepe di Brida Superiore/Gorenje Bardo ci si dirigerà a casa Uršna a Brida Inferiore/Dolenje Bardo; a pregare saranno Maria Suoštarjova, Sofia Uršna e Rosina Tonova. Sabato 17 dicembre a Sverinaz/Zverinac si partirà dalla cappella diretti alla volta di casa Pekna; a pregare saranno Gemma Šimanova, Ernesta Juožolnova e Rosina Flipežova.
Domenica 18 dicembre a Peternel/Peternel si partirà dalla cappella diretti a casa Škodejova; a pregare saranno Luciana Mateužuva, Milena Laštova e Milica Škodejova. Lunedì 19 dicembre a Cosizza Superiore si andrà dalla cappella alla vecchia casa Šimulnova; a pregare saranno Andreina Dortih, Giovanna Šimulnova e Fabrizio Šimulnu. Martedì 20 dicembre a Seuza/Seuce si partirà dal presepe per andare a casa Tarbjanova; a pregare saranno Dela Pečuova, Dora e Margherita Tarbijanove.
Mercoledì 21 dicembre a Grimacco Superiore/Veliki Garmak si partirà dalla cappella alla volta di casa Lukcjova; a pregare saranno Anna e Elisa Uogrinkne e Mariucci Janezova. Giovedì 22 dicembre a Plataz/Platac dalla cappella ci si dirigerà verso la vecchia latteria; a pregare saranno Nadalin Mateužac, Loretta e Martina Žefcjove. Venerdì 23 dicembre la Devetica di Liessa si concluderà a Costne/Hostne. Dalla cappella del paese si andrà alla volta di casa Karpacova; a pregare saranno Erika e Maria Kokocuova e Mara Karpacova.
Anche quest’anno il circolo culturale Kobilja glava e la parrocchia di Drenchia/Dreka hanno organizzato una Devetica nel comune più piccolo e abbandonato di tutta la Benecia. Ogni giorno i partecipanti si ritroveranno alle 19.00. Giovedì 15 dicembre da Marica e Elena Bularjove a Trinco/Trinko, venerdì 16 da Marica Čikova a Drenchia Inferiore/Dolenja Dreka, sabato 17 e domenica 18 da Gregorio Drejcov a Drenchia Superiore/Gorenja Dreka, lunedì 19 dicembre da Margherita Kalužova a Trusgne/Trušnje, martedì 20 da Norma Uklietih a Oznebrida/Ocnebrdo, mercoledì 21 da Roberta Pitažova v Oznebrida, giovedì 22 da Gabriella Pitažova a Oznebrida e venerdì 23 alla cappella di Cras/Razpotje.
La Devetica božična di Drenchia è stata registrata su un Dvd poubblicato dalla cooperativa Most su iniziativa del circolo Kobilja glava, affinché non sia mai dimenticata. La registrazione ha riguardato lo svolgimento di tutto il rito, comprese le preghiere e i canti.
La Devetica si svolgerà, sempre dal 15 al 23 dicembre, anche nei paesi dell’ex parrocchia di Cravaro/Kraver, in comune di San Leonardo/Svet Lienart. Ogni sera nei paesi ci si ritroverà alle 20.00.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp