Devetica božična v Benečiji_Novena di Natale nelle Valli

Posebno parpravo na Božič v Benečiji od nimar ponuja Devetica božična al’ Marijo nosijo od 15. do 23. dičemberja. Po tradiciji, podoba Svete Družine ruoma od hiše do hiše med ponavljanjam starih besedil, s katerimi gaspodinje pozdravljajo podobo Matere Božje, med molitvijo rožarja, med pietjam Lavretanskih litanij in božičnih piesmi. Ankrat so Devetico molili v vaseh, ki so imielenarmanj 9 družin. Ankul nie biu parsoten gaspuod nunac in so pobožnost pejale naprej žene. Vsaka vas je imiela in molila sojo Devetico, vsaka vas je imela svoj utar al’ pa jaslica al’ štalco. V zadnji hiši je podoba ostala do Sviečince, 2. febrarja, 40 dni po Božiču, kier je tarkaj cajta Sveta družina ostala v Betlehemu, priet ku se je varnila damu. Naslednje lieto je podoba šla na pot iz hiše, v kateri je bla svojo pot končala pred Božičam. Devetiča božična je bla šla skor v pozabo. Obnovili so jo v lieški fari na pobudo domačega kulturnega društva Rečan na novo vižo, tuo je, de je vsako vičer v drugi vasi. Po teli poti so šli naprej tudi v Dreki, na iniciativi društva Kobilja glava, in v kravarski fari.  Lietos je Kulturno društvo kobilja glava spet parpravla devetico v Dreki. Vsak vičer ob 18. Uri. Začeli so v petak, 15. dičemberja, par Drejcovih v Gorenji Dreki in šli naprej v saboto, 16. dičemberja, par Štiefciovih v Dubenijem, v nediejo, 17. dičemberja, par Kalužovih na Trušnjem; in v pandiejak, 18. dičemberja, par Šonkovih v Lazu; v torak, 19. dičemberja, bojo par Gabrielli Pitažovi na Ocnenbardu; v sriedo, 20. dičemberja, par U kliet tih na Ocnenbardu; v četartak, 21. dičemberja, par Majovih v Malinskem; v petak 22. dičemberja par Normi Pitažovi na Ocnenbardu; v saboto 23. dičemberja v kapeli na Razpotju. V nediejo, 17. dičemberja, je bla Devetica božična tudi par Uršni hiši v Dolenjem Bardu v kamunu Garmak. Parpravlo jo je kulturno društvo Rečan. Tradicionalno Devetico so 15. dičemberja začeli tudi v vaseh kravarske fare in jo bojo spejali vsak dan do 23. dičemberja. Devetica božična je tudi v špietarskim pastoralnim sodelovanju. Začeli so v cierkvi Sv. Lukeža par Lipi in šli naprej v ciervi Svetega Čintoniha v Klenju, v domu za te stare v Špietru in v cierkvi v Ažli, kjer do ble tudi spuovedi; v torak, 19. dičemberja, bo Devetica v cierkvi Svetega Jerneja v Barnasu; v sriedo, 20. dičemberja, v cierkvi Svetega Kvirina v Špietru; v četartak, 21. dičemberja, par vaškem centru v Petjagu; v petak, 22. dičemberja, v ciervi Svetega Miklavža v Sarženti; v saboto, 23. dičemberja, v cierkvi Svetega Furjana v Briščah. Tela devetica pa nie tista tradicionalna in molijo po italijansko in latinsko. Devetico se seviede lahko moli doma intisto dreško pogleda tudi na Dvd-ju, ki ga je pred lieti parpravlo društvo Kobilja glava in izdala zadruga Most.

In alcune parrocchie delle Valli del Natisone, fino al 23 dicembre, sinsvolge la tradizionale Novena di Natale.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp