Karta ugodnosti v Posočju_Carta vantaggi nella Valle dell’Isonzo

Tudi v Dolini Soče bo v kratkem zaživela destinacijska kartica ugodnosti Julijske Alpe. Kartico bo mogoče kupiti v Turistično informacijskih centrih Bovec, Kobarid in Tolmin ter pri nekaterih večjih ponudnikih. Koristili jo bodo lahko gostje, ki bodo prenočili v Dolini Soče vsaj dve noči.

Gostje bodo z nakupom kartice deležni naslednjih ugodnosti: prost vstop v Tolminska korita, cerkev sv. Duha v Javorci, Tolminski muzej, Kobariški muzej, Muzej sirarstva Kobarid, slap Kozjak, Informacijsko izobraževalno središče TNP – Dom Trenta in alpski botanični vrt Juliana.

Koristili pa bodo lahko brezplačne vožnje z gondolo na Kanin, avtobusnega prevoza Tolmin-Tolminska korita in Tolmin-Javorca ter prevoza z vlakom na razdalji Most na Soči -Bohinjska Bistrica.

Cena kartice bo 26 evrov, za otroke od 7 do 14 let 13 eur, za mlajše pa bo brezplačno. Družinska ponudba pa bo omogočala, da za 1 odraslo karto, družina dobi 1 kartico za otroka gratis.

Anche la Valle dell’Isonzo offrirà, a breve, una carta vantaggi per la zona delle Alpi Giulie. Potrà essere acquistata negli uffici d’informazione turistica a Bovec, Kobarid e Tolmin e in alcuni altri punti. La potranno richiedere gli ospiti che pernotteranno nella Valle dell’Isonzo almeno due notti.

Con la carta potranno accedere alle gole di Tolmin, alla chiesa dello Spirito Santo di Javorca, al museo di Tolmin, al museo di Kobarid, alla cascata di Kozjak, al Centro d’informazione e formazione del Parco nazionale del Triglav a Trenta e all’orto botanico Juliana.

Potranno, inoltre, recarsi gratuitamente in funivia sul Canin, in autobus da Tolmin alle gole di Tolmin e da Tolmin a Javorca nonché in treno sulle tratte di Most na Soči -Bohinjska Bistrica.

Il prezzo della carta sarà di 26 euro per gli adulti e di 13 euro per i bambini dai 7 ai 14 anni; per i più piccoli sarà gratuita. Alle famiglie, assieme a ogni carta adulto sarà assegnata gratuitamente una carta bambino.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp