Čedermajka za naše pravljice_Un’eroina per le nostre favole

Ada Tomasetig riceve il Gujonovo priznanje dal sindaco di Kobarid, Marko Matajurc, e dall’ex prefetto di Tolmin, Zdravko Likar/Adi Tomasetig sta Gujonovo priznanje podelila župan Občine Kobarid, Marko Matajurc, in bivši tolminski prefekt, Zdravko Likar

Za nje hvalevriedno dielo je v saboto, 18. ženarja, v Kobaridu na 50. novoletnim srečanju Slovencev videnske province an Posočja Ada Tomasetig parjela Gujonovo priznanje. Ada živi v Sarženti blizu Špietra an že puno liet piše pravce, take kuo so jih ankrat pravli te star, v kerih so škrati, krivapete, more, žvine…

S kerimi občutki si letos parjela Gujonovo priznanje, ki ga vsake lieto dajejo judem, ki se puno potrudjo, de bi se na zgubila slovenska domača kulturna an jezikovna bogatija?

»San vesela, de mi su dal’ to nagrado. Že puno liet dielan za našo kulturo naših dolin, zak mi je ušeč dielat tuole.«

Kuo’j tua, de si začela zbrat an pisat pravce?

»Kar san bla mikana mi su pravli puno pravc, mi je bluo ušeč jih poslušat. Puno sem se jih navadla v moji družini, druge san jih sama naštimala oku tega kar sta mi poviedala tata an mama, de se je zgodilo v vasi. San začela poviedat pravce otrokan na Mladi Briezi v Sedandesetih lietah. Potle san začela jih pisat go na Dom. Natuo jih je Paolo Petricig zbrau u bukvacah ‘Pravce od mojega tata an moje mame’ an v lietah san pravce zbrala v druzih bukvah.«

Ada Tomasetig

Kuo se rodijo toje pravce an kduo so njih protagonisti?

»Moje pravce so domače an stare, saj ta se jih tata an mama, strici, tete an noni, ki so se jih navadli od njih očuovah an materah an takuo naprej od zad. Protagonisti so buoge družine od naših dolin, otroc, kajšan kraj, kajšna krajica an živale. Druge pravce san jih pisala iz moje fantazije glede na tua, kar so me bli pravli u otroških lietah.«

Puno tojih pravc si publikala v bukvih. Kere od tojih bukvi so ti narbuj par sarcu?

»Za me so use lepe tele pravce. Kajšne me zmislijo na moju družino, kar smo bli vsi kupe an je bluo use lepuo tu hiš. Me so ušeč an tiste, ki san jih napisala jest an san vidla, de tudi otrokan so ble ušeč.«

Tri lieta od tega je zadruga Most publikala zbierko tojih pravc, z ilustracijami Morena Tomasetiga. Dvie so ble animirane. V vsakem Domu lahko beremo toje pravce v stripih-fumetti, ki jih riše Moreno Tomasetig. Takuo se gleda še buj pravcam an našemu domačemu slovenskemu jeziku parbližat otroke. Kuo gledaš na donašnji otroški sviet?

»Mislim, de otrokan pravce so ble, so an bojo nimar ušeč. An če donas je puno tehnologije jaz misnen, de otroc nimar radi poslušajo kuo jim kduo prave dno pravco.«

Smo v cajtu Pusta, ki je parljubljena tradicija po Nediških dolinah. Se zmisneš kuo so pustinal v Sarženti kar si bla mikana?

»Tu moji vasi je bla tajšna navada, de puobi od vasi za mort iti brat beranje te zadnji dan Pusta če po hišah, so muorli iti u cajtu pusta trikrat zvičer tu hiše. So bli lepuo maškerani, so miel’ kajšan facu zavit oku glave, de se nie zastopilo kduo so bli. Samuo dan je biu brez maškere, de ljudje so viedli de teli puobi so bli iz Sarženta. So bli nu malo tu hiš anta so šli proč. Ubedan nie viedu kada pridejo. Se zmisnen, de jaz an adna moja sestra smo se bale an se skrile. Tekrat so pustinal’ samuo možje an puobi. Te zadnje dni Pusta so paršli maškerani takuo ki je ratalo, nieso miel’ maškere go na gobce. So metal’ pepeu. Še buj ku sarženski so pustuovi iz Bijač metal’ pepeu na otroke an čeče an drugi so letal’ za njih s klieščami.« (Larissa Borghese)

Per il suo lodevole impegno, Ada Tomasetig ha ricevuto un Gujonovo priznanje. Il riconoscimento le è stato conferito sabato, 18 gennaio, a Kobarid nell’ambito del 50. Incontro d’inizio anno degli sloveni della provincia di Udine e del Posočje (50. Novoletno srečanje Slovencev videnske pokrajine in Posočja). Ada, che vive a Sorzento/Sarženta di San Pietro al Natisone/Špietar, da molti anni scrive favole come quelle che gli anziani raccontavano un tempo. Vi compaiono škrati, krivapete, more, žvine…

In quest’intervista al quindicinale Dom, Ada dice di essere soddisfatta per il riconoscimento ricevuto. Già da molti anni è impegnata per la cultura delle Valli del Natisone, per il piacere di farlo.

Fin da piccola ha potuto sentire molte favole in famiglia, altre le ha redatte lei stessa, partendo dai racconti dei genitori sugli avvenimenti nel paese di Sorzento. Ha iniziato a raccontare le favole negli anni Settanta, nell’ambito delle attività di Mlada Brieza. In seguito ha preso a pubblicarle sul Dom.

Negli anni le favole sono comparse raccolte nel libretto di Paolo Petricig «Pravce od mojega tata an moje mame» e in seguito in altre pubblicazioni.

Le favole di Ada sono sia vecchie sia nuove. In esse compaiono le famiglie povere della Slavia, animali, bambini, qualche re e qualche regina. Alcune le ha composte partendo dalla propria fantasia e da ciò che aveva sentito dagli adulti quando era più piccola.

Alcune favole di Ada sono comparse tre anni fa nel volume Domače pravce-Domače pravljice, edito dalla Cooperativa Most. Continuano a comparire sul quindicinale Dom sotto forma di fumetti. Malgrado il proliferare della tecnologia, Ada Tomasetig è convinta che ai bambini le fiabe siano sempre piaciute e continueranno a piacere, specie quando qualcuno gliele racconta.

A conclusione dell’intervista, Ada ricorda i festeggiamenti di Carnevale/pust a Sorzento nel periodo della sua infanzia.

Durante il Carnevale i ragazzi dovevano andare diverse volte in visita di casa in casa, anche l’ultimo giorno del periodo. Tutti erano mascherati tranne uno, in modo da capire che si trattava di ragazzi di Sorzento. Negli ultimi giorni di Carnevale spargevano cenere, im modo particolare i ragazzi mascherati provenienti da Biacis/Bijača. Altri correvano loro dietro con le tenaglie.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp